جوکوویچ و ماری به حوله‌دزدی متهم شدند!

به گزارش سوکا ، دزدی حوله‌ها به یکی از نگرانی‌ها در رقابت‌های تنیس ویمبلدون تبدیل شده است. مسئولین برگزاری برخی از تنیسورها را عامل این اتفاق می‌دانند. نام جوکوویچ، ماری و سرنا ویلیامز، تنیسورهای برتر جهان در این بین دیده می‌شود. جوکوویچ مرد شماره یک تنیس جهان در این باره به روزنامه تلگراف گفت: برای برداشتن …

مرد شماره یک اولین قهرمان ٢٠١۶

این دو تنیسور که سیدهای ۲ و یک این تورنمنت بودند، در شرایطی مقابل هم قرار گرفتند که در پیش‌بینی‌ها شانس جوکوویچ صرب بالاتر از حریف انگلیسی بود. جوکوویچ در فینال سال گذشته مسابقات، ماری را در یک دیدار سخت شکست داد و این دومین دیدار این دو در مسابقه پایانی یکی از چهار رقابت …