فیفا شکایت آرفی از پرسپولیس را رد کرد

آرش نجفی اظهار داشت: اشپیتیم آرفی بازیکن سابق باشگاه نسبت به طرح دعوا در فیفا اقدام کرده بود که در پی آن، اقدام به ارسال لایحه شد. وی افزود: استناد ما در لایحه این بود که این بازیکن طبق موارد مندرج در قرارداد، پیش از این شکایت به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران برده و …