اشعار میلاد امام رضا (ع)

اشعار میلاد امام رضا (ع) قطعه و مفرد نگاه از آن زمان به گوشه نگاهت شدم دمی مهمان هنوز درون نگاهت شناورم مولا مرکز امشب که چنین مرکز هستی شده ایران بر آل محمد صلواتی بفرستید شکوفه شکوفه بریزید بر همنام مرتضا مژده بدید آمد مولانا موسی الرضا رباعی و دوبیتی پناه حق معرفتی به …

اشعار زیبای نیما یوشیج

اشعار زیبای نیما یوشیج

اشعار زیبای نیما یوشیج  گل نازدار سود گرت هست گرانی مکن خیره سری با دل و جانی مکن آن گل صحرا به غمزه شکفت صورت خود در بن خاری نهفت صبح همی باخت به مهرش نظر ابر همی ریخت به پایش گهر باد ندانسته همی با شتاب ناله زدی تا که براید ز خواب شیفته …

شعر کلبه تنهائی

شعر کلبه تنهائی شعر   امشب به کلبه تنهائی من دعوتی به موقع بیا از انتظار خسته ام بیا تا با دردهایم آشنا شوی من از این دردها زیاد دارم نگران نباش برای شام هم کمی غصه هست باهم میخوریم «ستار کعبی»