شعر حضرت زهرا

شعر حضرت زهرا شعر حضرت زهرا بدون یار شدم، رفت آن که یارم بود همان که وقت غم و غصّه غمگسارم بود از این قنوت و از این دست های سرد تهی مشخص است که هم دار و هم ندارم بود مرا به تیغ نیازی نبود تا او بود به ذوالفقار چه حاجت که ذوالفقارم …

شعر ولادت امام حسن

شعر ولادت امام حسن (ع)

شعر ولادت امام حسن (ع) میلاد امام مجتبی (ع) آمده است او آمده تا نور به شب ها بخشد     روح شرف و عشق به دنیا بخشد او آمده تا باور وایمان و صفا     همراه دو صد عاطفه برما بخشد *****شعر ولادت امام حسن (ع)***** او آمده از صلح و محبت بی شک    …