نامه عاشقانه نیما یوشیج برای همسرش عالیه

نامه عاشقانه نیما یوشیج برای همسرش عالیه کی از زیباترین نامه‌ها به زبان فارسی نامه های ماندگار نیما یوشیج است، نامه هایی که بیشتر به نیما به برادر خود نوشته اما نیما پنج نامه خاص برای همسر خود دارد که از همه نامه های او جداست و از زیباترین نامه های عاشقانه…  هر شخصیت بزرگ …

اشعار عاشقانه احمد شاملو

اشعار عاشقانه احمد شاملو شبانه -۱۴ مرا تو بی سببی نیستی. به راستی صلت کدام قصیده ای ای غزل؟ ستاره باران جواب کدام سلامی به آفتاب از دریچه تاریک؟ کلام از نگاه تو شکل می بندد. خوشا نظر بازیا که تو آغاز می کنی! *** پس پشت مردمکان فریاد کدم زندانی است که آزادی را …

اشعار عاشقانه سهراب سپهری

اشعار عاشقانه سهراب سپهری     دروگران پگاه پنجره را به پهنای جهان می گشایم: جاده تهی است. درخت گرانبار شب است. نمی لرزد ، آب از رفتن خسته است : تو نیستی ، نوسان نیست تو نیستی ، و تپیدن گردابی است تو نیستی ، و غریو رودها گویا نیست ، و دره ها …