اس ام اس با موضوع خیانت و نامردی

اس ام اس با موضوع خیانت و نامردی

اس ام اس با موضوع خیانت و نامردی   کامل شده ای . . . دیگر به تو نمیــرسد کسی ! چند واحد پاس کرده ای ؟! چند سال برای خیانت خوانده ای ؟! . . . آنقدر زیبا عاشق شده ای که آدم لذت میبرد از این همه خیانت . . . چقدر پابند …

اس ام اس و پیامک غمگین و گریه ای جدید دی ۹۲

اس ام اس و پیامک گریه کردن جدید دی ۹۲ ای ابر ها نبارید ! من دریا را به پایش ریختم . . . برنگشت !  .  .  . دست خالی‌ که نمی‌شود به پیشواز خاطره رفت ! من هم وقتی‌ چمدانم پر از گریه شد راه می‌‌افتم . . .  .  .  . این …