اس ام اس های عاشقانه صبح بخیر گفتن

اس ام اس های عاشقانه صبح بخیر گفتن سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی.  اس ام اس عاشقانه صبح بخیر سلام من به غنچه ای که صبحدم به خنده باز می شود  اس ام اس …

اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس های عاشقانه     زندگی شبیه شعریست قافیه هایش با من ،  ” تو ” فقط همیشه ردیف باش !  ######اس ام اس عاشقانه###### گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد / ماه در اوج غرورش به زمین خواهد خورد چون به زیبایی تو حسرت ، عالم خوردند / برق چشمان …