اس ام اس داغ داغ…

اس ام اس داغ داغ…                 همیشه یادت باشه فقط یکی هست که به خاطر تو نفس میکشه… اونم دماغته!   میدونی فرق تو با فندق چیه؟ فندق یه مغز کوچولو داره ولی تو اونم نداری! همین الان از آسمون زنگ زدن گفتن قشنگ ترین فرشته شون گم …

اس ام اس

اس ام اس های تیکه دار ۹۲

اس ام اس های تیکه دار ۹۲ قول بده اگر یک روزخیلی اتفاقینگاهمان به هم افتاد،با هم گره اش را کور کنیمباشه!؟ * * * انـقـضای خــاص بــودنـت بـه پـایـان رسـیـد…دیـگـه بـه تــو فکـر نـمـیـکـنـمگـنـاه اســت!! چـشم داشتـن بـه مال غـریـبـه ها …   * * * اگه شما لیسانس حال گیری داری… ما فوق تخصص انتقام داریم…!!!!گفتم که …