اس ام اس تبریک عید قربان

اس ام اس تبریک عید قربان   عید را بهانه کنیم تا به همه کسانی که دوستشان داریم سلامی بکنیم ، نام شما در اندیشه و مهرتان در قلب ماست . . . عید قربان بر شما مبارک #######اس ام اس عید قربان####### در موعود نگاه زیبایت ، اسماعیل شده ام که قربانی چشم های …

اس ام اس روز عرفه

اس ام اس روز عرفه روز عرفه، روز معرفت، روز زدودن قلب از غبار عصیان و روز خدا و خدایی شدن است. *********اس ام اس روز عرفه********* روز عرفه، روز رویش گلستان رحمت، روز نگین انگشتری ذی الحجه و روز دعا و استجابت دعا است. *********اس ام اس روز عرفه********* روز عرفه، روز اشک و …