اس ام اس های خنده دار زناشوئی جدید

اس ام اس های خنده دار زناشوئی جدید هر مردی باید یکروزی ازدواج کنه،چون شادی تنها چیز زندگی نیست ! . . . من از تروریستها وحشتی ندارم ، من دوساله ازدواج کردم سام کینیسون . . . وقتی که یک زوج تازه مزدوج لبخند میزنند،همه میدونند چرا ولی وقتی یک زوج ده سال پس از ازدواج لبخند میزنند …

اس ام اس خنده دار و سرکاری

اس ام اس خنده دار و سرکاری     دکتر به بنده خدا گفت : زنت سکته ناقص کرده ! بنده خدا گفت : مرده شور برده هیچ کاریو کامل انجام نمیده :: :: مأمور دهن بنده خدا رو بو میکنه ، میگه عرق خوردی . . . !؟ میگه ، نه به خدا زیاد …