اس ام اس های عاشقانه صبح بخیر گفتن

اس ام اس های عاشقانه صبح بخیر گفتن سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند و سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی.  اس ام اس عاشقانه صبح بخیر سلام من به غنچه ای که صبحدم به خنده باز می شود  اس ام اس …

اس ام اس عاشقانه معذرت خواهی و منت کشی

اس ام اس عاشقانه معذرت خواهی و منت کشی   منو ببخش تنهام نزار ، برای آخرین بار تنهام نزار ، بی من نرو ، نگو خدانگهدار * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   اینقدر نگو : اگه ببخشم کوچک می شوم ، اگه با گذشت کردن کسی کوچک می شد ، خدا اینقدر بزرگ نبود .   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    …