داستانی شگفت انگیز از ادیسون!

داستانی شگفت انگیز از ادیسون! ادیسون در سنین پیری پس از کشف لامپ، یکی از ثروتمندان به شمار میرفت و درآمد سرشارش را تمام و کمال در آزمایشگاه مجهزش که ساختمان بزرگی بود هزینه می‌کرد…. ادیسون در سنین پیری پس از کشف لامپ، یکی از ثروتمندان به شمار میرفت و درآمد سرشارش را تمام و …

مشاهیر خواب‌آلود؛ از ناپلئون تا ادیسون/ برق بین خمیازه‌های ادیسون اختراع شد!

مشاهیر خواب‌آلود؛ از ناپلئون تا ادیسون/ برق بین خمیازه‌های ادیسون اختراع شد!   معمولا هر فرد در شبانه‌روز باید بین ۶ تا ۸ ساعت بخوابد. البته در یک سوم ابتدایی عمر ـ همان ۳۰ سال اول ـ این زمان قابل قبول است.           هر چقدر که انسان ها پیرتر می شوند …