یک تکه از خاک ایران را با هیچ جا عوض نمی‌کنم / مهاجرت بازیگران بدعت خوبی نیست

اکران «من یک ایرانی هستم» در آبان ماه احمد نجفی در پاسخ به نخستین پرسش ما درباره وضعیت آخرین فیلمش که این بار در مقام تهیه کننده آن ظاهر شده است،‌ می‌گوید: «من یک ایرانی هستم» بالاخره پس از طی مراحل مختلف تولید در خارج از کشور و پایان کارهای فنی به شورای پروانه نمایش …