واکنش ایران به تمدید ماموریت احمد شهید

به گزارش سوکا ، حسین جابری انصاری گفت: جمهوری اسلامی ایران تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران را واجد هیچ ضرورت و وجاهت حقوقی ندانسته و تصویب آن را با اهداف سیاسی و تنها بر مبنای خصومت با ایران می داند، بنابراین خود را ملزم به پذیرش و رعایت مفاد این قطعنامه نمی داند. انصاری افزود: ترکیب …