آیا میدانیدهای خنده دار و طنز

آیا میدانیدهای خنده دار و طنز آیا میدانید، با شمردن حلقه های تن ماهی میتوان به سن کنسرو پی برد!؟ آیا میدانید، تعداد زوج یا فرد بودن آدمهای کره ی زمین به من بستگی داره !؟ آیا میدانید، بعضی وقتا یه زنِ حسود میتونه ۱۰ برابر FBI تحقیقات انجام بده !؟ آیا میدانید، بزرگترین مرکز …

آیا میدانید

آیا می دانستید؟

آیا می دانستید؟  آیا می دانستید؟  آیا می‌ دانید : زنبور از بوی عرق بدش می‌آید و به کسی که بدنش بو دهد یا عطرزده باشد حمله می‌کند؟ آیا می‌ دانید : شیرینی تنها مزه‌ای است که جنین در رحم مادر هم می‌فهمد؟ آیا می‌ دانید : زنبور عسل ۵ چشم دارد که ۲ تا …