شعر زیبای طنز “درد دل دختر با مادرش”

شعر زیبای طنز “درد دل دختر با مادرش” دختری با مادرش در رختخواب  درددل می کرد با چشمی پر آب  گفت:مادر حالم اصلا خوب نیست  زندگی از بهر من مطلوب نیست  گو چه خاکی را بریزم بر سرم؟  روی دستت باد کردم مادرم!  سن من از بیست وشش افزون شد  دل میان سینه غرق خون …

آموزش ساخت دستبند با مهره

آموزش ساخت دستبند با مهره آموزش ساخت دستبند با مهره آموزش ساخت دستبند با مهره آموزش ساخت دستبند با مهره