جنگ تازه آرنولد با «پریدیتور»

به گزارش سوکا ، این اکشن علمی تخیلی و دلهره آور را «شین بلیک» کارگردانی می کند. او یکی از بازیگران نسخه اصلی هم بود. هنوز اطلاعی از داستان قسمت دوم فیلم نیست. فیلم نامه این قسمت از فیلم را «فرد دکر» با نگاهی به شخصیت ها و حال و هوای نسخه سال ۱۹۸۷ نوشته است. …