چند ساعت‌آرامش و دیگر هیچ

ترامادول اعتیاد آور است ترامادول از مشتقات مورفین و یک داروی ضد درد است که برای تسکین دردهای متوسط تا شدید تجویز می‌شود، ولی در مواردی اعتیاد به این دارو و مشکل قطع مصرف آن دیده شده است. ۳ عامل اصلی در بروز اعتیاد به این دارو نقش دارد که شامل دوز مصرفی، مدت زمان …