به گزارش سوکا ، سرطان ریه سالانه هزاران نفر را به کام مرگ می‌برد. حدود ۲۷ درصد از مرگ‌های ناشی از سرطان به این بیماری اختصاص دارد.

به طور معمول سرطان ریه ۸ نشانه دارد که باید نسبت به آن‌ها آگاه بود:
۱- سرفه‌های پشت سر هم و طولانی به طوری که حدود ۲ هفته یا بیشتر ادامه پیدا کند.
۲- سرفه‌های صدادار به طوری که صدای خس خس به گوش می‌رسد. گاهی سرفه‌ها با خون، خلط های سبز و قرمز همراه می‌شوند.
۳- تنگی نفس و کوتاه شدن مدت نفس کشیدن؛ علت این امر ممکن است وجود تومور در ریه باشد.
۴- درد در قفسه سینه که ممکن است گاهی خفیف و گاهی بسیار شدید باشد.
۵- خس خس سینه و تورم داخلی ماهیچه‌های این قسمت
۶- ضخیم شدن صدا به طوری که انگار حنجره گرفته است.
۷- کاهش ناگهانی وزن در مدت بسیار کوتاه
۸- درد در ناحیه استخوان‌ها و مفاصل به خصوص شانه‌ها، لگن و دنده‌ها
منبع: Healthy Food Team