به گزارش سوکا، موفقیت ۲۰۴ میلیون دلاری بین المللی فیلم در حالی نصیب آن می شود، که تماشاگران آمریکایی استقبال زیادی از آن نکرده اند.

فروش این اکشن دلهره آور در سینماهای آمریکای شمالی، حدود ۶۵ میلیون دلار شده است. اهل فن تعجب خود را نسبت به این فروش کم، ابراز کرده اند.

در حال حاضر، به جز آمریکا تعداد ۷۷ کشور دنیا «حالا تو مرا می بینی ۲» را نمایش می دهند. فروش هفتگی بین المللی فیلم، به ۲۰ میلیون دلار رسیده است.

با توجه به استقبال خوب تماشاگران بین المللی از قسمت دوم فیلم، تحلیل گران اقتصادی سینما پیش بینی می کنند فروش کلی آن، بیشتر از رقم فروش قسمت اول آن شود.

قسمت اول فیلم در سال ۲۰۱۳ به روی پرده سینماها رفت و توانست یک فروش بین المللی ۲۳۴ میلیون دلاری را تجربه کند.

به گفته اهل فن، «حالا تو مرا می بینی ۲» تنها به یک فروش ۳۰ میلیون دلاری دیگر نیاز دارد، تا رقم فروش قسمت اول را رد کند.

این در حالی است که فروش کلی قسمت اول در سینماهای آمریکای شمالی، به رقم خوب ۱۱۸ میلیون دلاری رسید.

به نوشته نشریه اسکرین اینترنشنال، تحلیل گران می گویند بسیار بعید می دانند قسمت دوم فیلم بتواند به رقم فروش آمریکای شمالی قسمت اول دست پیدا کند.

چند روز قبل اعلام شد با وجود فروش پائین قسمت دوم در آمریکای شمالی، تولید قسمت سوم فیلم در دستور کار تهیه کنندگانش قرار گرفته است.