محمدجواد ظریف در مراسم بزرگداشت هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل در واکنش به دو قطعنامه اخیر سازمان ملل در حوزه حقوق بشر گفت: این دو قطعنامه از طنزهای تلخ روزگار است.

وی افزود: کشورهایی که از قانون اساسی و انتخابات خبر ندارند، از انتخابات آزاد در سوریه صحبت می‌کنند و به دلیل برخی ملاحظات، رأی هم می‌آورند.

وزیر امور خارجه همچنین در بخش دیگر از صحبت‌هایش با بیان اینکه ما در دوران سیال انتقالی به سر می‌بریم، با اشاره به ویژگی‌های این دوران گفت: اکنون در شرایطی هستیم که یک سازمان تروریستی می‌تواند امنیت‌زدایی کند و برای بزرگترین قدرت‌های جهانی نگرانی حیاتی، امنیتی ایجاد کند.

وی تاکید کرد: اینکه رهبران قدرت‌های جهانی مبارزه با تروریسم را مشروط به تحقق شرایطی می‌کنند، نشان‌دهنده باقی ماندن در تفکر قدیمی و زنگ‌زده جنگ سرد است که امروز دیگر کارآمدی ندارد.