به گزارش سوکا ، حسینعلی امیری با تشریح اطلاعات منتخبان مجلس دهم افزود: ترکیب سنی این منتخبین بین سنین ٣٠ تا ٣۵ سال ٩ نفر ، بین سنین ٣۶ تا ۴٠ سال ٢۵ نفر، بین سنین ۴١ تا ۴۵ سال ۴٠ نفر ، بین سنین ۴۶ تا ۵٠ سال ۶٧ نفر و بین سنین۵١ تا ۵۵ سال ۶٣ نفر است.

وی ادامه داد: ۵٧ نفر نیز بین سنین ۵۶ تا ۶٠ سال ، ٢١ نفر بین سنین۶١ تا ۶۵ سال، پنج نفر بین سنین ۶۶ تا ٧٠ سال و دو نفر نیز بین سنین ۷۱ تا ۷۵ سال هستند.

سخنگوی وزارت کشور همچنین در مورد مدرک تحصیلی منتخبین مجلس آینده اظهارداشت :۱۱۱ نفر دارای مدارک تحصیلی دکترا، هفت نفر دارای تحصیلات حوزوی ، ١۴۶نفر دارای کارشناسی ارشد، ۲۲ نفر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، ۲ نفر دارای مدرک فوق دیپلم و یک نفر دیپلمه است.

بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، داوطلبان نمایندگی هنگام ثبت نام باید حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد یا تحصیلات حوزوی همطراز باشند اما نمایندگان سابق مجلس از شمول آن مستثنی هستند.

امیری در باره نمایندگان منتخب فاقد مدرک کارشناسی ارشد خاطرنشان کرد: این افراد با احتساب امتیازات قانونی از قبیل سابقه قبلی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، جانبازی و آزادگان ثبت نام کرده بودند.

وی درمورد وضعیت شغلی این منتخبان نیز گفت: یک نفر از این منتخبان اعلام کرده که هیچ گونه شغلی نداشته است، ۶ نفر دارای شغل آزاد، ٣١ نفر بازنشسته، ١٨ نفر فرهنگی و ۶۴ نفر کارمند دولت هستند.

وی افزود: علاوه بر این ١٨ نفر پزشک، ٩ نفر وکیل یا قاضی ،۵٠ نفر استاد دانشگاه، پنج نفر در کسوت روحانیت، ٧٢ نفر نماینده مجلس و ١۵ نفر بر اساس اظهارات خودشان سایر مشاغل را دارا هستند.

مرحله اول انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هفتم اسفندماه سال ۱۳۹۴ در سراسر کشور برگزار شد و ۲۲۱ نفر از منتخبان مردم تعیین شدند که در این مرحله مشارکت ۶۲ درصدی مردم به ثبت رسید.

مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز روز جمعه – دهم اردیبهشت ۱۳۹۵ – در ۵۵ حوزه انتخابیه در ۲۱ استان کشور برای انتخاب ۶۸ نماینده برگزار شد.
منبع: ایرنا