کارلوس کی‌روش پس از شهرآورد ۸۱ پایتخت در ورزشگاه آزادی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بازی بسیار خوبی را شاهد بودیم و بهترین داربی که از زمان حضورم در ایران دیدم را مشاهده کردیم.

وی در پاسخ به اینکه دبیرکل فدراسیون فوتبال اظهار کرده در برنامه ۹۰ پاسخگوی سرمربی تیم ملی خواهد بود، گفت: من منتظر ایشان در جلسه هیات رییسه در مقابل رییس فدراسیون فوتبال هستم. قطعا مکان مناسب در مقابل ریاست فدراسیون فوتبال و اعضای هیات رییسه خواهد بود.

سرمربی تیم ملی با اشاره به اینکه منتظر کارها و وظایفی که دبیرکل باید انجام دهد خواهد ماند بیان کرد: از بعد تجهیزات گرفته تا حمایت از تیم ملی دبیرکل فدراسیون فوتبال باید از دخالت‌هایش در تیم ملی جلوگیری کند.