حسام نواب صفوی نوشت:

دوستان و هموطنان عزیز چند روزی بود درگیر فیلمبرداری و تداخل چند کار با هم بودم فرصت دسترسی به اینترنت نداشتم بهر حال وقتی آدم میفهمه دوستانش نگرانشن امید به زندگی پیدا میکنه اما نگران من نباشید ماشین چپ کنه هواپیما سقوط کنه ،قطار از ریل در بیاد، و حوادث دیگری همچن زلرله، جنگ با داعش ،بمب خوشه ای کلاهک هسته ای..،بر من فرود بیاد دقیقا با همین لبخندبیرون میام میگم سلام به همتون