هرچند زمانی روزنامه ها در حکم کاغد اخبار یکه تاز عرصه اطلاع رسانی بودند و در میدانی بی رقیب جولان می دادند اما امروزه با وجود سست شدن جایگاه سنتی شان همچنا ن دیده می شوند. به عبارتی رسالت مطبوعات نزد مخاطبان وفادار پابرجاست هر چند سهم آنها در کیک مخاطبان کم شده برش کوچکی برایشان مانده است.

در چنین عرصه ای به نظر میرسد روزنامه ناگزیر به تغییر روش و استفاده از تکنیک های نوین رسانه ای هستند موضوعی که به خوبی در گفتگوی دست اندرکاران مطبوعات با مخاطبان برداشت می شد.

البته با وجود حضور پررنگ شبکه​های اجتماعی میزان تهدیدزا بودن آنها برای رسانه های پیشکسوت در جهان عمومیت ندارد چرا که باوجود پیشتاز بودن جوامع توسعه یافته نظیر ژاپن و ألمان در حوزه فضای مجازی و همینطور امریکا وانگلیس شمارگان روزنامه ها در این کشورها همچنان میلیونی هست.

برای مثال روزنامه یومیوری در ژاپن، به صورت روزانه، ۱۰ میلیون تیراژ داردکه البته در مقاطعی تا ١۵ میلیون هم بالا رفته است ، این آمار را موسسه IFABC اعلام کرده که موسسه ای سوئدی است و تیراژ مطبوعات را زیر نظر می‌گیرد.

نکته جالب تر آنکه دومین روزنامه‌ پرتیراژ جهان هم مربوط به کشور ژاپن است. روزنامه آساهی با ۸ میلیون تیراژ روزانه در جای دوم فهرست روزنامه‌های پرتیراژ جهان قراردارد یا شمارگان پنج میلیونی بیلد در المان که همگی گواهی براین ادعاست. با این مدل اگر شمارگان روزنامه ها درایران کم است یا روبه افول نهاده است همه ریشه در بروز و ظهور رسانه های نوین ندارد چراکه بخشی از ان به نگاه سنتی اصحاب مطبوعات به این رسانه و عدم تطبیق دادن ان با تحولات پرشتاب عرصه رسانه بازمی گردد.

به نظر می رسد نمایشگاه مطبوعات می بایست به این مباحث توجه بیشتری داشته باشد تا خروجی ان صرفا به دیدو بازدیدهای تشریفاتی محدود نشود بلکه برای برون رفت روزنامه ها از مشکلات فرارو و بالابردن سرانه مطالعه رسانه های مکتوب راهکارهایی ارائه شود. اصل اینکه قلب روزنامه ها همچنان می تپد کاملا محسوس است اما مهم استمرار این تپش است.

در این میان روزنامه جام جم به عنوان پرتیراژترین روزنامه کشور با جایگاه نخست در استانها و جایگاه دوم در پایتخت کوشیده است با درک تحولات پرشتاب رسانه ای از کاغذ اخبار بودن فاصله گرفته به رساننه ای خبری تحلیلی با رویکرد تولید گزارش های میدانی جایگاه خود را نزد مخاطبان ارتقاء بخشد و به عنوان بازوی مکتوب رسانه ملی از روزنامه ای با ماهیت صرفا لایت یا حتی خنثی به روزنامه ای چالش گر تبدیل شود افزایش ضریب استفاده از نخبگان در حوزه های مختلف و دیده شدن نطرات و تحلیل های أنها در لابه لای صفحات روزنامه ، ضمائم و جام جم انلاین همگی مبین افزایش اثرگذاری روزنامه جام جم است موضوعی که بازدید کنندگان از غرفه جام جم به أن اذعان داشته برای هرچه بهتر شدن مسیری که روزنامه جام جم می پیماید پیشنهادات و انتقاداتی را نیز مطرح ساختند . در مجمع نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها فرصتی برای تعامل رودرروی اصحاب مطبوعات با مخاطبانشان است تا همدیگر را بهتر درک کنند و کمک کنند تا نبض روزنامه ها همچنان بزند.

دکتر عنادی
رئیس موسسه و مدیر مسئول جام جم