به گزارش جام جم سرا ، متخصصان در جریان آزمایشات روی موش ها که در انستیتوی علوم پزشکی دانشگاه «توکوسیما» انجام شد، توانستند ارتباط بین سلول های نابود شده چربی و تکامل چاقی را مشخص کنند. به نظر می رسد که دلیل اضافه وزن در افراد ممکن است با التهاب مزمن مرتبط باشد.

در نتیجه مرگ سلول های چربی تکه هایی از «DNA» وارد بدن می شوند که هیچ ارتباطی با هیچ سلولی ندارند.

این تکه های « دی. ان. آ» واکنش سیستم ایمنی را باعث می شوند که این سیستم بنوبه خود می تواند دلیل التهاب های مزمن شود.

نظارت بر موش ها تأییدی بر این نکته بود که التهاب مزمن بافت باعث چاقی و کاهش حساسیت بدن به انسولین و سطح گلوکوز در خون می شود.