ترجمه متن کامل گزارش آژانس به شرح ذیل می باشد:
اجرای موافقتنامه پادمان معاهده عدم اشاعه هسته ای (NPT) و مفاد مربوطه قطعنامه های شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران

گزارش یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی

تحولات عمده
•مدیرکل در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی با جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور، جناب آقای صالحی معاون رئیس جمهور و جناب آقای ظریف وزیر امور خارجه درخصوص اجرای نقشه راه دیدار و گفت وگو نمود. آنان همچنین درخصوص موضوعات مربوط به اجرای تعهدات هسته ای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از سوی ایران تبادل نظر کردند. علاوه بر این مدیرکل با نمایندگان مجلس ایران ملاقات کرد.

•در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی مدیرکل و معاون وی در امور پادمان از مکان خاص موردنظر آژانس در سایت پارچین بازدید کردند. نمونه برداری محیطی طی روزهای منتهی به این بازدید صورت گرفت.

•فعالیت های مقرر در نقشه راه برای دوره منتهی به ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ میلادی طبق برنامه تکمیل شده اند.

•ایران در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ میلادی به اطلاع آژانس رساند که از روز اجرای برجام، بطور موقت پروتکل الحاقی را در مورد موافقت نامه پادمان خود اعمال و کد اصلاحی ۳٫۱ را کاملا اجرا خواهد کرد.

•در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ میلادی، روز تصویب برجام فرا رسید.

•آژانس فعالیت های مقدماتی مربوط به راستی آزمائی و نظارت بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران در چارچوب برجام، شامل راستی آزمائی و نظارت بر اقداماتی که ایران در جهت اجرای آن تعهدات اتخاذ نموده، را آغاز کرده است.

•آژانس به فعالیت نظارت و راستی آزمایی در ارتباط با اقدامات مرتبط هسته ای مندرج در برنامه اقدام مشترک ادامه داده است.

A. مقدمه
۱٫ این گزارش مدیرکل به شورای حکام و همزمان به شورای امنیت درخصوص اجرای موافقتنامه پـادمان معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای و مفاد مربوطه قطعنامه های شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران می باشد.

این گزارش همچنین در بردارنده اطلاعاتی در مورد اجرای اقدامات ذیل بیانیه مشترک در مورد یک چارچوب برای همکاری و نقشه راه برای تبیین موضوعات باقیمانده گذشته و حال راجع به برنامه هسته ای ایران (نقشه راه)؛ برنامه اقدام مشترک آنگونه که مجددا تمدید شده و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)؛ می باشد.

۲٫ شورای امنیت تاکید نموده است که اقدامات مورد درخواست شورای حکام در قطعنامه هایش درخصوص ایران الزام آور است. مفاد مربوطه قطعنامه های یادشده شورای امنیت که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شده اند مطابق شرایط این قطعنامه ها الزام آور هستند.

قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت مصوب ماه ژوییه ۲۰۱۵ میلادی شامل عباراتی است که زمینه لغو مفاد قطعنامه های شورای امنیت فراهم می کند.

۳٫ این گزارش به تحولاتی که از آخرین گزارش مدیر کل (GOV/2015/50) به بعد رخ داده و نیز به موضوعاتی که سابقه بیشتری دارند، می پردازد.

B. تحولات اخیر
B.1. شفاف سازی مسائل حل نشده
۴٫ شورای حکام در قطعنامه مورخ نوامبر ۲۰۱۱ خود (GOV/2011/69) تاکید کرد که برای ایران و آژانس ضروری است به منظور حل و فصل فوری همه مسائل محتوایی باقیمانده با هدف روشنگری درخصوص آنها شامل دسترسی به تمامی اطلاعات مربوطه، مستندات، سایت ها‍، مواد و اشخاص در ایران، به گفت وگوهای خود شدت بخشند.

شورا در قطعنامه سپتامبر ۲۰۱۲ خود (GOV/2012/50) تصمیم گرفت که همکاری ایران با درخواست های آژانس با هدف حل و فصل همه مسائل باقیمانده به منظور اعاده اعتماد بین المللی نسبت به ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، ضرورت و فوریت دارد.

۵٫ همانگونه که قبلا گزارش گردید، در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۳ آژانس و ایران یک بیانیه مشترک راجع به چارچوبی برای همکاری (GOV/INF/2013/14) امضاء کردند. در چارچوبی برای همکاری ایران و آژانس توافق کردند در ارتباط با فعالیتهای راستی آزمائی برعهده گرفته شده از سوی آژانس بمنظور حل و فصل همه موضوعات گذشته و حال همکاری بیشتری نموده و چنین فعالیت هایی را بصورت گام به گام به پیش ببرند.

۶٫ همانگونه که قبلاً گزارش گردید، در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ مدیر کل و جناب آقای علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در وین نقشه راه را برای تبیین موضوعات گذشته و حال آنگونه که در ضمیمه گزارش مدیر کل در ماه نوامبر ۲۰۱۵ (GOV/2011/65) موجود است، در مورد برنامه هسته ای ایران امضا کردند (نقشه راه).

نقشه راه مبین فعالیت های ضروری بر اساس چارچوب همکاری اتخاذ شده تا بدینوسیله همکاری و گفت وگو بین آژانس و ایران با هدف حل و فصل کلیه موضوعات گذشته و حال که توسط آژانس و ایران حل نشده بود را تسریع و تقویت نماید. (نقشه راه در ضمیمه یک مجدداً آورده شده است).

۷٫ بر اساس نقشه راه، در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۱۵، آژانس پرسش های خود را درخصوص ابهامات مربوط به اطلاعات ارایه شده از سوی ایران در تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۱۵، به ایران ارایه نمود.

آژانس و ایران بمنظور رفع این ابهامات در روزهای ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹ و ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ و در ۱۰ و ۱۴ اکتبر ۲۰۱۵ نشست های فنی – کارشناسی برگزار کردند و آژانس در روزهای ۹ و ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ مبادرت به فعالیت های پادمانی در برخی مکان های خاص مورد نظر آژانس نمود.

۸٫ در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵، مدیرکل درخصوص اجرای نقشه راه، با جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور و جناب آقای علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و جناب آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفتگو نمود.

در این گفت وگوها طرفین در مورد موضوعات مربوط به اجرای تعهدات ایران بر اساس برجام نیز تبادل نظر کردند. در همین تاریخ، مدیرکل در مجلس (پارلمان) با اعضای کمیسیون ویژه بررسی برجام ملاقات نمود.

۹٫ در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵، مدیرکل به همراه آقای ترو واریورانتا معاون مدیرکل و رئیس دپارتمان پادمان ها از مکان خاصی از سایت پارچین مورد نظر آژانس بازدید نمودند و طی این بازدید آنان به ساختمان اصلی مورد نظر وارد شدند. آنان نشانه هایی از بازسازی های اخیر مشاهده نمودند.

هیچگونه تجهیزاتی در این ساختمان وجود نداشت. در روزهای پیش از بازدید مدیرکل و بر اساس توافق مندرج در نقشه راه، برخی فعالیتهای پادمانی از جمله نمونه برداری محیطی در این مکان خاص انجام شد. کلیه اطلاعات کسب شده از سوی آژانس از این فعالیتها، شامل تجزیه و تحلیل نمونه های محیطی و مشاهدات عینی توسط مدیرکل و معاون مدیرکل از سوی آژانس در حال بررسی و ارزیابی است.

۱۰٫ در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵، مدیرکل و ظریف وزیر امورخارجه در نیویورک ملاقات و درخصوص اجرای نقشه راه گفت وگو کردند.

۱۱٫ فعالیتهای مندرج در نقشه راه تا مقطع زمانی ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ بر اساس برنامه تکمیل شده اند.

۱۲٫ تا تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵، مدیرکل ارزیابی نهایی درخصوص حل و فصل کلیه موضوعات باقیمانده گذشته و حال بر اساس ضمیمه گزارش مدیرکل در سال ۲۰۱۱ (GOV/2011/65) را جهت اقدام به شورای حکام ارائه خواهد داد.

B.2. برنامه اقدام مشترک
۱۳٫ همانگونه که قبلا گزارش گردید، در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳، یک برنامه اقدام مشترک (JPA) میان چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلیس و آمریکا (E3+3) و ایران مورد توافق قرار گرفت.

بر اساس درخواست E3+3 و ایران و حمایت شورای حکام (منوط به تامین بودجه)، آژانس بر اساس برنامه اقدام مشترک فعالیتهای ضروری نظارت و راستی آزمایی هسته ای، شامل فعالیت هایی اضافه بر فعالیتهای صورت گرفته قبلی بر اساس موافقتنامه پادمانها و قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت را به انجام رساند.

برنامه اقدام مشترک از ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴میلادی ابتدائا برای مدت ۶ ماه اجرایی شد و از آن زمان تاکنون سه بار تمدید شده که آخرین بار آن بتاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۵، زمانیکه E3+3 و ایران از آژانس درخواست نمودند تا از سوی E3+3 و ایران، بر اساس برنامه اقدام مشترک «تا اطلاع ثانوی» به فعالیتهای هسته ای مربوط به نظارت و راستی آزمایی در ایران ادامه دهد.

۱۴٫ از زمان ارایه گزارش قبلی مدیرکل، آژانس به نظارت و راستی آزمائی در ارتباط با اقدامات مرتبط هسته ای مندرج در برنامه اقدام مشترک ادامه داده است. تامین مالی فعالیتهای مرتبط با برنامه اقدام مشترک از طریق کمک های داوطلبانه از سوی کشورهای عضو بوده است. تا تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵، تقریباً آژانس ۷ میلیون یورو از منابع فرابودجه ای موجود برای تامین مالی فعالیتهای مرتبط با برنامه اقدام مشترک استفاده نمود (در مورد فعالیتهای مرتبط با برجام: به بخش B.3 ذیل مراجعه نمایید) و بر اساس شاخص های موجود، در انتظار تعهدات منابع مالی فرابودجه ای از سوی کشورها عضو، به میزان تقریباً ۱٫۳ میلیون یورو می باشد.

B.3 برنامه جامع اقدام مشترک و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت
۱۵٫ در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۱۰۵ میلادی، کشورهای ۱+۵ و ایران درخصوص یک برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) توافق کردند. برجام از جمله بیان می دارد که این (برنامه) بر مبنای اجرای برنامه اقدام مشترک بنا شده و اینکه اجرای کامل این برجام ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را تضمین می کند. مدیرکل از توافق با بیان این مطلب که این (توافق) فعالیت راستی آزمائی بیشتر آژانس در ایران را تسهیل می کند، استقبال نمود.

۱۶٫ در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ میلادی شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه شماره ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را به تصویب رساند. که در آن از جمله از مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درخواست نمود راستی آزمائی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران برای کل دوره تعهدات یادشده درچارچوب برجام را برعهده گیرد؛ تاکید کرد که ایران می بایست همچنانکه آژانس می خواهد بطور کامل همکاری کند تا قادر به حل و فصل همه مسائل باقیمانده که در گزارشات آژانس شناسائی شده اند باشد؛ و درخواست نمود که آژانس و کمیسیون مشترک همانگونه که در برجام مشخص شده، بنحو مناسب، مشورت و تبادل اطلاعات نمایند.

۱۷٫ همانطوریکه قبلاً گزارش گردید، در تاریخ ۲۵ اوت ۲۰۱۵ میلادی، شورای حکام گزارش مدیرکل درخصوص «راستی آزمائی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه شماره ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت» (GOV/2015/53 and Corr. 1) را مورد توجه قرار داده و به مدیرکل اجازه داد تا راستی آزمائی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران همانگونه که در برجام پیش بینی شده را برای کل دوره تعهدات یادشده در پرتو قطعنامه شماره ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل، منوط به در اختیار داشتن منابع مالی و منطبق با رویه های پادمانی استاندارد آژانس، اجراء نموده و بر همین اساس گزارش نماید و اجازه داد که آژانس با کمیسیون مشترک همچنانکه در گزارش آمده مشورت و تبادل اطلاعات نماید.

دبیرخانه به کشورهای عضو اطلاع داده است که فعالیتهای مندرج در نقشه راه در دوره منتهی به تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ تکمیل گردیده است.

۱۸٫ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵، مدیرکل نامه ای از نماینده دایم ایران نزد آژانس دریافت نمود که طی آن به اطلاع آژانس رساند که متعاقب بند ۸ از ضمیمه ۵ برجام از روز اجرای برجام، ایران پروتکل الحاقی را تا زمان تصویب توسط مجلس، بطور موقت اجرا خواهد کرد و کد اصلاح شده ۳٫۱ از ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان خود را کاملاً اجرا خواهد کرد.

۱۹٫ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵، روز تصویب برجام فرا رسید.

۲۰٫ از زمان گزارش قبلی مدیرکل، آژانس بر اساس برجام فعالیتهای مقدماتی مرتبط با نظارت و بازرسی از تعهدات هسته ای را آغاز نموده است. این فعالیتها شامل ترتیبات آژانس و ایران برای راستی آزمایی و نظارت بر اقدامات ایران در جهت اجرای آن تعهدات از روز تصویب می باشد. از روز تصویب، ایران اتخاذ این اقدامات را تحت نظارت و راستی آزمایی آژانس آغاز کرده است.

C. تاسیسات اعلام شده تحت موافقتنامه پادمان ایران
۲۱٫ ایران طبق موافقتنامه پادمان خود، وجود ۱۸ تاسیسات هسته ای و ۹ مکان خارج از تاسیسات را که مواد هسته ای به طور معمول در آنجا استفاده می شود (LOFs) به آژانس اعلام نموده است (پیوست ۳).

با وجودی که بعضی از فعالیتهایی که از سوی ایران در برخی از تاسیسات انجام می شود، همانطور که در ذیل نشان داده می شود، برخلاف قطعنامه های مربوط شورای حکام و شورای امنیت در وضعیت کنونی آنها است، مع ذلک آژانس به راستی‏آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در این تاسیسات و مکانهای خارج از تاسیسات(LOFs) ادامه می دهد‍.

D. فعالیتهای مرتبط با غنی سازی
۲۲٫ ایران موظف است کلیه فعالیت های مرتبط با غنی سازی را تعلیق نماید. از ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴، ایران UF6 غنی شده بالاتر از ۵ درصد U-235 را تولید نکرده و تمام ذخایر UF6 غنی شده تا ۲۰ درصد U-235 ایران یا از طریق رقیق سازی و یا تبدیل به اکسید اورانیوم، مورد فرآوری بیشتر قرار گرفته است (پیوست ۳ را ببینید).

تمام فعالیتهای مرتبط با غنی سازی در تاسیسات اعلام شده ایران تحت پادمان آژانس است و همه مواد هسته ای، آبشارهای نصب شده و ایستگاههای خوراک دهی و کنارگذاری در این تاسیسات تحت اقدامات مراقبتی و نظارتی آژانس قرار دارند.

۲۳٫ ایران اعلام کرده است که هدف غنی سازی UF6 تا ۵ درصد اورانیوم ۲۳۵، تولید سوخت برای تاسیسات هسته ای اش می باشد.

از زمانی که ایران غنی سازی اورانیوم را در تاسیسات اعلام شده خود آغاز نموده است، در آن تاسیسات موارد ذیل را تولید کرده است:

•۱۶۱۴۱٫۴ کیلوگرم (۴۹۰٫۲+ کیلوگرم از زمان گزارش قبلی مدیرکل) UF6 غنی شده تا ۵ درصد اورانیوم ۲۳۵ که ۸۳۰۵٫۶ کیلوگرم (۴۶۰٫۲+ کیلوگرم از زمان گزارش قبلی مدیرکل) آن به شکل UF6 غنی شده تا ۵ درصد اورانیوم ۲۳۵ باقی مانده است و بقیه مشمول فرآوری بیشتر شده اند (پیوست ۳ را ببینید).

.D.1 نطنز
۲۴٫ کارخانه غنی سازی سوخت: کارخانه غنی سازی سوخت (FEP) یک کارخانه غنی سازی برای تولید اورانیوم با غنای پایین (LEU) غنی شده تا ۵ درصد اورانیوم ۲۳۵ می باشد که اولین بار در سال ۲۰۰۷ راه اندازی شد. این کارخانه به سالن تولید A و سالن تولید B تقسیم شده است.

مطابق با اطلاعات طراحی ارائه شده توسط ایران، ۸ واحد برای سالن تولید A برنامه ریزی شده است که هر واحد شامل ۱۸ آبشار است که در مجموع حدود ۲۵۰۰۰ سانتریفیوژ در ۱۴۴ آبشار را شامل می شود.

در حال حاضر یک واحد آن دارای سانتریفیوژهای IR-2m، پنج واحد آن دارای سانتریفیوژهای IR-1 می باشد و دو واحد دیگر سانتریفیوژ ندارد. ایران هنوز اطلاعات طراحی مربوط به ساخت سالن تولید B را ارائه نکرده است. آژانس به راستی آزمایی خود برای اطمینان از عدم وجود سانتریفیوژ در سالن B ادامه می دهد.

۲۵٫ همانطور که قبلا گزارش شده و تا زمان روز پذیرش برجام، در واحدی که در بردارنده سانتریفوژهای IR-2m است، ۶ آبشار سانتریفیوژهای IR-2m به طور کامل نصب شده بودند، هیچکدام از این آبشارها با UF6 طبیعی خوراک دهی نشده بودند، و کار نصب مقدماتی ۱۲ آبشار دیگر با سانتریفیوژهای IR-2m در این واحد تکمیل گردیده بود.

۲۶٫ همانطور که قبلا گزارش شده و تا زمان روز پذیرش برجام، ۹۰ آبشار در پنج واحد حاوی سانتریفیوژهای IR-1 به طور کامل نصب شده بود که ۵۴ آبشار با UF6 طبیعی خوراک دهی می شد و کار نصب مقدماتی ۳۶ آبشار با سانتریفیوژهای IR-1 در دو واحدی که دارای سانتریفیوژ نبودند تکمیل شده بود.

۲۷٫ از روز تصویب برجام، ایران کار برچیدن سانتریفیوژها و زیرساختهای مرتبط را از سالن A آغاز کرده و آنها را در سالن تولید B تحت راستی آزمایی و نظارت آژانس انبار کرده است.

۲۸٫ در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۱۵ آژانس راستی آزمایی نمود که ایران خوراک دهی UF6 طبیعی به آبشارها را به منظور اندازه گیری فیزیکی موجودی (PIT) سالانه در تاسیسات متوقف کرده بود. در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۵، آژانس راستی آزمایی فیزیکی موجودی (PIV) را در کارخانه غنی سازی سوخت آغاز نمود تا موجودی اعلام شده توسط ایران در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۵ را راستی آزمایی نماید. تا تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۵، این عملیات همچنان ادامه دارد.

۲۹٫ ایران تا تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۵ میزان ۱۷۷۷۳۸ کیلوگرم UF6 طبیعی را به آبشارهای FEP از زمان شروع تولید در فوریه ۲۰۰۷ خوراک دهی کرده بود و در مجموع ۱۵۵۲۵ کیلوگرم UF6 غنی شده تا میزان ۵ درصد اورانیوم ۲۳۵ تولید کرد.

۳۰٫ تا تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴، ایران ۴۱۱۸ کیلوگرم UF6 غنی شده تا ۲ درصد اورانیوم ۲۳۵ را به اورانیوم طبیعی رقیق سازی کرده بود.

۳۱٫ آژانس بر اساس نتایج آنالیز نمونه های محیط زیستی گرفته شده در کارخانه غنی سازی سوخت و سایر فعالیتهای راستی آزمایی نتیجه گرفته است که این تاسیسات همان گونه که از سوی ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی گزارش شده عمل نموده است.

۳۲٫ کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت (PFEP): کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت جزو تاسیسات تولید اورانیوم با غنای پایین و جزء تاسیسات تحقیقات و توسعه است که نخستین بار در اکتبر ۲۰۰۳ راه اندازی شده است. این تاسیسات می تواند شش آبشار را در خود جای دهد و به دو محوطه تقسیم می شود که یکی برای تولید UF6 غنی سازی شده تا ۲۰ درصد اورانیوم ۲۳۵ (آبشارهای ۱ و ۶) تعیین شده و محوطه دیگر برای تحقیق و توسعه (آبشارهای ۲ ، ۳ ، ۴ و ۵) تعیین شده است.

۳۳٫ محوطه تولید: همان طور که در گزارش قبلی مدیر کل نشان داده شد، از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک، ایران خوراک دهی به آبشارهای ۱ و ۶ با UF6 با غنای ۵% اورانیوم ۲۳۵ را متوقف کرده و در عوض آبشارها را با UF6 طبیعی خوراک دهی می کند. از زمانی که برنامه اقدام مشترک اجرایی شد ایران آبشارهای ۱ و ۶ را به صورت به هم متصل به کار نیانداخته است.

۳۴٫ بین ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ و ۲۱ آگوست ۲۰۱۵، ایران ۲/۱۴۲۵ کیلوگرم UF6 طبیعی را به آبشارهای ۱ و ۶ در کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت خوراک دهی کرده و در مجموع ۱۳۶٫۴ کیلوگرم UF6 با غنای ۵% اورانیوم ۲۳۵ تولید نمود.

۳۵٫ همانطور که قبلا گزارش شد، ایران در تاریخ ۲۲ آگوست ۲۰۱۵ یک آزمایش مشتمل بر تزریق اورانیوم تضعیف شده به آبشارهای ۶ را آغاز کرد، در حالی که آبشار ۱ تحت خلاء باقی ماند. در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵، ایران این تزریق را متوقف کرد. محصول و دنباله ها در پایان فرآیند مجددا ترکیب شدند.

۳۶٫ در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۱۵، آژانس یک PIV را در کارخانه غنی سازی سوخت آغاز کرد تا موجودی اعلام شده توسط ایران در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۱۵ را راستی آزمایی نماید. تا تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۵، این عملیات همچنان ادامه دارد.

۳۷٫ محوطه تحقیق و توسعه: از زمان گزارش قبلی مدیرکل، ایران به طور متناوب UF6 طبیعی را به سانتریفیوژهای IR-6s به عنوان ماشین های مجزا و به سانتـــریفیوژهایIR-1 ،IR-2m ، IR-4 و IR-6، بعضی اوقات به ماشین های مجزا و گاهی به آبشارهایی با اندازه های گوناگون خوراک دهی کرده است. آژانس تایید کرده است که یک سانتریفیوژ IR-5 و یک پیش نمونه سانتریفیوژ IR-8 در جای خود برقرار مانده است ولی بدون اتصال می باشد.

۳۸٫ بین ۱۸ آگوست ۲۰۱۵ و ۲۵ اکتبر ۲۰۱۵، تقریباً در مجموع ۳۷۰٫۷ کیلوگرم UF6 طبیعی به سانتریفیوژ های محوطه تحقیق و توسعه خوراک دهی شده است اما به دلیل اینکه محصول و دور ریز آن در پایان فرآیند دوباره ترکیب شده اند، هیچ اورانیوم با غنای پایینی کنار گذاشته نشده است.

۳۹٫ براساس نتایج آنالیز نمونه های زیست محیطی در کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت و سایر اقدامات راستی آزمایی، آژانس نتیجه گرفته است که تاسیسات، همانطور که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی(DIQ) مربوطه اعلام نموده، فعالیت کرده است.

D.2. فوردو
۴۰٫ کارخانه غنی سازی سوخت فردو: کارخانه غنی سازی سوخت فردو یک کارخانه غنی سازی با استفاده از سانتریفیوژ برای تولید UF6 غنی شده تا ۵ درصد اورانیوم ۲۳۵ می باشد. این تاسیسات که برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ راه اندازی شد به نحوی طراحی شده است که ۲۹۷۶ سانتریفیوژ را در ۱۶ آبشار در بر می گیرد و بین واحد یک و واحد دو تقسیم شده اند. همه سانتریفیوژهایی که نصب شده‏اند از نوع ماشینهای IR-1 هستند.

۴۱٫ همان طور که قبلا گزارش شد، از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک، ایران خوراک دهی چهار آبشار واحد دو با UF6 غنی شده تا ۵ درصد اورانیوم ۲۳۵ را که قبلا برای این منظور بکار گرفته شده بود متوقف کرد و در عوض از آن زمان شروع به خوراک دهی آنها با UF6 طبیعی کرده است.

ایران در همان دوره زمانی این آبشارها را به نحوی که به هم متصل شده باشند، به کار نگرفته است. هیچ یک از ۱۲ آبشار دیگر در کارخانه غنی سازی سوخت فردو (FFEP) با UF6 خوراک دهی نشده بودند.

۴۲٫ از روز تصویب ایران برداشتن سانتریفیوژها و ساختارهای وابسته به آنهارا تحت راستی آزمایی و کنترل آژانس شروع نموده است. سانتریفیوژهای برداشته شده و ساختارها در یک سالن آبشار در FFEP باقی مانده اند.

۴۳٫ ایران بین تاریخ های ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ و ۲۵ اکتبر ۲۰۱۵ مقدار ۳/۳۹۴۲ کیلوگرم UF6 طبیعی را به داخل آبشارهای کارخانه غنی سازی سوخت فردو خوراک دهی کرده و مجموع ۶/۳۶۴ کیلوگرم UF6 غنی شده تا ۵ درصد اورانیوم ۲۳۵ را تولید نمود.

۴۴٫ ایران خوراک دهی به آبشارها در FFEP را در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۵ در راستای آماده سازی برای PIT متوقف نموده است. در همان تاریخ آژانس یک راستی آزمایی موجودی فیزیکی در FFEP انجام داده تا موجودی اعلام شده توسط ایران در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۱۵ را راستی آزمایی نماید. از تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۵ این راستی آزمایی موجودی فیزیکی در حال انجام است.

۴۵٫ بر اساس نتایج تحلیل نمونه های زیست محیطی در تأسیسات فردو و سایر اقدامات راستی آزمایی، آژانس به این نتیجه رسیده است که این تأسیسات همان گونه که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) برای تاسیسات فردو اعلام داشته فعالیت نموده است.

D.3- سایر فعالیت های مرتبط با غنی سازی
۴۶٫ ایران به تأمین دسترسی مدیریت شده منظم آژانس به کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاه های تولید روتور سانتریفیوژ و تأسیسات انبار کالا ادامه می دهد. چنین دسترسی ، به همراه اطلاعات مورد توافق متقابل مربوط به آن، همچنین در پی یکی از اقدامات عملی توافق شده در ارتباط با چارچوب همکاری توسط ایران تأمین شد.

به عنوان بخشی از این دسترسی مدیریت شده، ایران همچنین موجودی قطعات روتور سانتریفیوژ که قرار است جایگزین سانتریفیوژهای خراب شوند را برای آژانس تأمین نمود.

آژانس اطلاعات تأمین شده توسط ایران را تجزیه و تحلیل نموده است و طبق درخواست، اطلاعات تکمیلی اضافی دریافت کرده است.

بر اساس تجزیه و تحلیل کلیه اطلاعات تأمین شده توسط ایران و نیز طبق دسترسی مدیریت شده و دیگر فعالیت های راستی آزمایی انجام شده توسط آژانس، آژانس می تواند تایید کند که از زمان اجرایی شدن برنامه اقدام مشترک، تولید و مونتاژ روتور سانتریفیوژ با برنامه ایران برای جایگزینی سانتریفیوژهای خراب سازگار است.

E. فعالیت های بازفرآوری
۴۷٫ ایران موظف است، فعالیتهای بازفرآوری خود شامل تحقیق و توسعه را به حال تعلیق در آورد. همانگونه که قبلاً گزارش شده، ایران در ژانویه ۲۰۱۴ اعلام کرد که «در طول مرحله اول بازه زمانی (۶ ماه)، ایران در مراحل مربوط به فعالیتهای بازفرآوری یا ساخت یک تأسیسات قادر به بازفرآوری مشغول نخواهد شد.»

ایران در نامه ای به آژانس به تاریخ ۲۷ اوت۲۰۱۴ خاطر نشان ساخته است که این اقدام داوطلبانه در راستای تمدید برنامه اقدام مشترک (JPA) تمدید شده است.

۴۸٫ آژانس نظارت خود را بر کاربرد سلول های داغ در راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) و تأسیسات تولید رادیوایزوتوپ مولیبدن، ید و زینون (MIX) ادامه داده است. آژانس در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵ یک بازرسی و یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی (DIV) را در رآکتور تحقیقاتی تهران و در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۵ یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی (DIV) را در تاسیسات MIX انجام داد.

آژانس می تواند تایید کند که هیچگونه فعالیت جاری مرتبط با بازفرآوری در رآکتور تحقیقاتی تهران، تأسیسات MIX و دیگر تأسیساتی که آژانس در ایران به آنها دسترسی دارد، وجود ندارد.

F. پروژه های مرتبط با آب سنگین
۴۹٫ ایران ملزم است، کار بر روی تمامی پروژه های مرتبط با آب سنگین را به حالت تعلیق درآورد. ایران از زمان اجرای برنامه اقدام مشترک، نه هیچگونه قطعات اصلی در رآکتور IR-40 نصب کرده و نه مجموعه های سوخت هسته ای برای رآکتور IR-40 در کارخانه تولید سوخت (FMP) تولید کرده است.

۵۰٫ رآکتور IR-40: رآکتور IR-40 که تحت پادمان آژانس قرار دارد، یک رآکتور تحقیقاتی متوسط آب سنگین ۴۰ مگاواتی است که برای گنجایش ۱۵۰ مجموعه سوخت حاوی اورانیوم طبیعی به شکل UO2 طراحی شده است.

۵۱٫ آژانس در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۵ میلادی یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی (DIV) در رآکتور IR-40 انجام داد و مشاهده نمود که از زمان گزارش قبلی مدیر کل هیچ یک از قطعات اصلی باقیمانده رآکتور نصب نشده اند. همان گونه که قبلاً گزارش شده است، متعاقب یکی از اقدامات عملی توافق شده در ارتباط با چارچوب همکاری، ایران در ماه اوت ۲۰۱۴ یک رهیافت پادمانی برای رآکتور IR-40 را با آژانس نهایی کرد.

۵۲٫ کارخانه تولید آب سنگین: کارخانه تولید آب سنگین (HWPP) تأسیساتی برای تولید آب سنگین با ظرفیت طراحی سالانه تولید ۱۶ تن آب سنگین مخصوص رآکتور است.

۵۳٫ همانگونه که قبلاً گزارش شد، اگر چه HWPP تحت پادمان آژانس نیست اما در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۱۳ موضوع دسترسی مدیریت شده از سوی آژانس قرار گرفت. در طول دوره دسترسی مدیریت شده، ایران همچنین اطلاعات مربوطه مورد توافق دو طرف را به آژانس ارائه داد. علاوه بر آن، دسترسی به محل ذخیره آب سنگین در تأسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) در اصفهان در فوریه ۲۰۱۴، آژانس را قادر ساخت تا مشخصات آب سنگین را تعیین نمایند.

G. تبدیل اورانیوم و تولید سوخت
۵۴٫ ایران در تأسیسات تبدیل اورانیوم (UCF)، کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده (EUPP)، کارخانه تولید سوخت (FMP) و کارخانه تولید صفحه سوخت (FPFP) در اصفهان شماری از فعالیتها را به شرح ذیل انجام می دهد که ملزم به تعلیق آنها می باشد، هر چند که تأسیسات مزبور تحت پادمان آژانس قرار دارند.

۵۵٫ ایران از زمان شروع تبدیل و تولید سوخت در تأسیسات اعلام شده خود، از جمله اقدامات زیر را معمول داشته است:

• ۵۵۰ تن UF6 طبیعی را در تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) تولید نموده که ۱۸۵ تن آن به کارخانه غنی سازی سوخت (FEP) انتقال یافته است.

• ۱۳٫۸ تن اورانیوم طبیعی به شکل UO2 را در تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) تولید نموده که ۱۳٫۲ تن آن به کارخانه تولید سوخت (FMP) انتقال یافته است.

• ۸۵۳۸ کیلوگرم UF6 طبیعی، ۱۲۶۸۹ کیلوگرم UF6 غنی شده تا غنای ۵% اورانیوم ۲۳۵، ۱۰۷۶۹ کیلوگرم از اورانیوم تهی شده را به EUPP منتقل کرده است.

• ۴۳۳۴ کیلوگرم UF6 غنی شده تا غنای ۵% اورانیوم ۲۳۵ را به فرآیند تبدیل تزریق کرده است.

• ۵۳ کیلوگرم از UF6 غنی شده تا غنای ۳۴/۳ درصد اورانیوم ۲۳۵ را به فرآیند تبدیل تحقیق و توسعه تزریق کرده است و ۲۴ کیلوگرم اورانیوم را به شکل UO2 تولید نموده است.

• ۳۳۷٫۲ کیلوگرم از UF6 غنی شده تا غنای۲۰% اورانیوم ۲۳۵ را به فرآیند تبدیل در کارخانه تولید صفحه سوخت (FPFP) تزریق کرده و ۸/۱۶۲ کیلوگرم اورانیوم به شکل U3O8 تولید کرده است.

• ۹۵٫۹ کیلوگرم از اورانیم به شکل پسماند مایع، جامد و قطعات سوخت را به فرایند تبدیل خوراک دهی نموده و ۴۴٫۷ کیلوگرم از اورانیم به شکل U3O8 تولید نموده است.

• ۱۵۶ کیلوگرم اورانیوم به شکل U3O8 را در کارخانه تولید صفحه سوخت (FPFP) برای ساخت اقلام سوختی جهت رآکتور تحقیقاتی تهران (TRR) مورد استفاده قرار داده است.

۵۶٫ تأسیسات تبدیل اورانیوم: تأسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) تأسیساتی تبدیلی برای تولید هم UF6 طبیعی و هم UO2 طبیعی از کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) است. طبق برنامه ریزی انجام شده تأسیسات تبدیل اورانیوم همچنین UF4 را از UF6 ضعیف شده و قالب های فلزی اورانیوم را از UF4 طبیعی و ضعیف شده تولید خواهد کرد.

۵۷٫ از ژانویه ۲۰۱۴، ایران نه اورانیوم طبیعی به شکل UO2 را از طریق تبدیل UOC در تأسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) تولید کرده است و نه هر گونه اورانیوم طبیعی به شکل UO2 را از تأسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) به کارخانه تولید سوخت (FMP) منتقل کرده است.

۵۸٫ همان گونه که قبلاً گزارش شد، ایران در حال اجرای فعالیتهای تحقیق و توسعه در UCF بر روی بازیافت اورانیم از پسماند مایع و جامد ناشی از فعالیت های تبدیل در تأسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) می باشد.

آژانس در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵ مشاهده نمود که بازیابی اورانیوم از چنین پسماند مایعی در جریان است. از گزارش قبلی مدیر کل ایران تحقیق و توسعه در UCF را بر روی تولید UO2 با استفاده از مواد UO2F2 با غنای پائین تولید شده در EUPP شروع کرده است.

۵۹٫ مابین ۱۳ و ۱۷ ژوئن، آژانس یک PIV در UCF به منظور راستی آزمایی موجودی اعلام شده توسط ایران در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۵ انجام داد. نتایج PIV در حال ارزیابی توسط آژانس می باشد.

۶۰٫ کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده (EUPP :(EUPP تاسیساتی برای تبدیل UF6 غنی شده تا غنای ۵% اورانیوم U-235 به پودر UO2 می باشد. همانگونه که قبلاً گزارش شده است، ایران در می ۲۰۱۴ فعالیت این تاسیسات را با استفاده از اورانیوم طبیعی آغاز نمود.

به عنوان بخشی از این فعالیت، ایران تا تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۵ میلادی در مجموع ۶۳۱۹ کیلوگرم UF6 طبیعی را به فرآیند تبدیل تزریق کرده و ۱۸۲۸٫۸ کیلوگرم اورانیوم به شکل دی اکسید اورانیوم (UO2) را تولید کرده است. از زمان شروع فعالیت این کارخانه در جولای ۲۰۱۴، و تا ۹ نوامبر ۲۰۱۵ ایران ۴۳۳۴ کیلوگرم UF6 غنی شده تا غنای ۵% اورانیوم U-235 را برای تولید دی اکسید اورانیوم (UO2) به فرآیند تبدیل تزریق کرده است و مقدار ۲۳۳۰ کیلوگرم از اورانیم به شکل UO2 تولید کرده است.

۶۱٫ از گزارش قبلی مدیر کل ایران از تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۵ ایران خوراک دهی UF6 تهی شده را به فرایند تبدیل در EUPP آغاز نموده و در مجموع به میزان ۸۶۵۰ کیلوگرم به فرایند تبدیل خوراک دهی نموده و ۵۸۳۹ کیلوگرم از اورانیم به شکل UO2F2 تولید نموده است.

۶۲٫ بر اساس یک راستی‎‏آزمایی فیزیکی موجودی (PIV) که توسط آژانس بین تاریخ ۴ و ۶ آوریل ۲۰۱۵ را در کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده (EUPP) انجام شده است آژانس راستی آزمائی نمود که در محدوده عدم قطعیت اندازه گیری که بطور معمول برای این گونه تاسیسات می باشد، موجودی همانگونه که ایران در ۳ اوریل ۲۰۱۵ اعلام نموده می باشد.

۶۳٫ کارخانه تولید سوخت (FMP): کارخانه تولید سوخت، تاسیساتی است که برای نیروگاه ها و رآکتورهای تحقیقاتی مجموعه های سوخت هسته ای تولید می کند (پیوست ۳ را ملاحظه نمایید).

۶۴٫ همانگونه که در قبل گزارش شده بود،ایران در نامه ای در فوریه ۲۰۱۵ آژانس را از قصد خود برای انجام یک آزمایش رسوب پذیری نمونه پودر UO2 (غنی شده و طبیعی) به شکل قرص های UO2 نمونه VVER که به همین منظور آنها را تولید می کند آگاه نمود. آژانس در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۵ راستی آزمایی نمود که تولید نمونه های قرص های دی اکسید اورانیوم (UO2) نوع LEU VVER در حال انجام است. آژانس همچنین راستی آزمای نمود که قرص های با غنای پائین تولید شده در سه مجموعه میله های سوخت با غنای متفاوت قرار گرفته اند که برای کالیبراسیون گاما اسکنر میله سوخت استفاده خواهد شد.

۶۵٫ آژانس مابین ۱۱ و ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵ یک بازرسی و یک مورد راستی آزمایی اطلاعات طراحی (DIV) را در کارخانه تولید سوخت (FMP) انجام داد و تایید کرد که ایران هنوز تولید مجموعه های سوخت هسته ای با استفاده از دی اکسید اورانیوم طبیعی (UO2) برای رآکتور IR-40 را انجام نمی دهد و این که همه مجموعه های سوختی که قبلاً تولید شده بودند در کارخانه تولید سوخت (FMP) باقی مانده اند.

۶۶٫ کارخانه ساخت صفحه سوخت (FPFP): کارخانه ساخت صفحه سوخت، تاسیساتی است که UF6 غنی شده تا غنای ۲۰ درصد اورانیوم U-235 را به U3O8 تبدیل و مجموعه های سوخت ساخته شده از صفحات سوخت حاوی U3O8 را تولید می کند (پیوست ۳ را ملاحظه نمایید).

۶۷٫ همان گونه که قبلاً گزارش شد، ایران در ژانویه ۲۰۱۴ اعلام کرد که «در خلال مرحله اول بازه زمانی (۶ ماه)، ایران اعلام می دارد که هیچگونه خط بازتبدیل برای بازتبدیل اکسید اورانیوم غنی شده تا ۲۰ درصد U-235 به UF6 غنی شده تا ۲۰ درصد U-235 وجود ندارد.»

ایران در نامه ای به آژانس به تاریخ ۲۷ اوت۲۰۱۴ خاطرنشان ساخت که این اقدام داوطلبانه در راستای تمدید برنامه اقدام مشترک (JPA) تمدید شده است.

آژانس در ۸ و ۹ نوامبر ۲۰۱۵ یک مورد بازرسی و یک مورد راستی آزمایی اطلاعات طراحی (DIV) از کارخانه تولید صفحه سوخت (FPFP) انجام داد که طی آن تایید نمود که هیچ خط فرآوری در کارخانه برای بازتبدیل اکسید اورانیوم به UF6 وجود ندارد.

۶۸٫ همان گونه که قبلاً گزارش شده است، ایران در مجموع میزان ۳۳۷٫۲ کیلوگرم UF6 غنی شده تا غنای ۲۰ درصد اورانیوم U-235 را به فرآیند تبدیل کارخانه ساخت صفحه سوخت (FPFP) تزریق نموده است. ایران تا تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۱۵ مقدار ۸/۱۶۲ کیلوگرم اورانیوم به شکل U3O8 تولید و پسماندهای جامد و مایع حاوی ۵۵٫۴ کیلوگرم اورانیوم ایجاد کرده است. باقیمانده اورانیوم نیز که به فرآیند تزریق شده بود همچنان در فرآیند و در پسماند باقی مانده است.

۶۹٫ از مقدار ۱۶۲٫۸ کیلوگرم اورانیوم به شکل U3O8، ایران ۱۲۵٫۶ کیلوگرم آن را برای ساخت اقلام سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران (TRR) مورد استفاده قرار داده و ۳۳ کیلو گرم پسماند جامد تولید نموده است.از قطعات سوخت تولید شده با استفاده از ۱۲۵٫۶ کیلوگرم از اورانیم ایران پسماند قطعات سوخت شامل ۱۷٫۳ کیلوگرم از اورانیم را اعلام نموده است.

۷۰٫ ایران ۹۵٫۹ کیلوگرم از اورانیم به فرم پسماندهای مایع، جامد و قطعات سوخت را به فرایند بازیابی اورانیم خوراک دهی نموده که ۴۴٫۷ کیلوگرم از اورانیم به شکل U3O8 و به میزان ۱۱٫۸ کیلوگرم از پسماند مایع و جامد اورانیم تولید کرده است. تا تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۱۵ ایران ۳۰٫۴ کیلوگرم اورانیم از این ۴۴٫۷ کیلوگرم را برای تولید قطعات سوخت راکتور تحقیقاتی تهران استفاده نموده است. از همان تاریخ ایران بازیافت اورانیم از همه پسماندهای مایع، جامد و قطعات سوخت را در FPFP متوقف نموده است.

۷۱٫ آژانس تایید نموده است که ایران تا تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۱۵ یک مجموعه سوخت آزمایشگاهی و ۳۹ مجموعه سوخت از نوع رآکتور تحقیقاتی تهران (TRR) را در کارخانه تولید صفحه سوخت (FPFP) تولید کرده است. تا تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵ مجموعه سوخت آزمایشگاهی و تعداد ۲۹ مورد از این مجموعه های سوخت به رآکتور تحقیقاتی تهران (TRR) انتقال یافته است.

H. ابعاد نظامی احتمالی
۷۲٫ گزارشهای قبلی مدیر کل مسایل باقیمانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران و اقداماتی را که لازم است ایران برای حل و فصل این مسایل انجام دهد را مشخص نموده اند. همانگونه که قبلا اشاره گردید (بخش B.1) آژانس و ایران در مورد نقشه راهی برای تبیین موضوعات باقیمانده گذشته و حال پیرامون برنامه هسته ای ایران، همچنانکه در ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیرکل آمده است (GOV/2011/65)، به توافق رسیدند.

فعالیتهای مقرر در نقشه راه برای دوره منتهی به ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ میلادی طبق برنامه تکمیل شده اند. مدیرکل تا تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ ارزیابی نهایی درخصوص حل و فصل این موضوعات همچنانکه در ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ آمده است (GOV/2011/65)، جهت اقدام شورای حکام را ارائه خواهد نمود.

I. اطلاعات طراحی
۷۳٫ بر اساس مفاد موافقتنامه پادمان ایران ملزم شده است تا مفاد کد اصلاحی ۳٫۱ بخش عمومی ترتیبات فرعی در مورد ارائه زود هنگام اطلاعات طراحی را اجرا نماید. همانگونه که قبلا اشاره شد (بند ۱۸) ایران به آژانس اطلاع داده است که متعاقب بند ۸ ضمیمه ۵ برجام از روز اجرای برجام، کد اصلاحی ۳٫۱ را کاملا اجرا خواهد کرد.

J. پروتکل الحاقی
۷۴٫ ایران ملزم به اجرای پروتکل الحاقی می باشد. همانگونه که قبلا اشاره شد (بند ۱۸) ایران به آژانس اطلاع داده است که متعاقب بند ۸ ضمیمه ۵ برجام از روز اجرای برجام، بطور موقت پروتکل الحاقی را در مورد موافقت نامه پادمان خود،تا زمان تصویب آن از سوی مجلس، اعمال خواهد نمود.
۷۵٫ اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران یک پیش نیاز ضروری برای آژانس می باشد تا بتواند به موقعیتی برسد که تضمین معتبری در باره عدم وجود مواد و فعالیتهای اعلام نشده در ایران ارائه نماید.

K. سایر موضوعات
۷۶٫ درتاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۵ میلادی، آژانس تائید کرد که ۲۲ مجموعه سوختی که در ایران تولید شده و حاوی اورانیومی که در ایران تا ۲۰ درصد U-235 غنی سازی شده بود در قلب راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) قرار دارد.

در همان تاریخ آژانس مشاهده نمود که مجموعه سوخت مدل آزمایشی کوچک IR-40) Mini IR-40 prototype) در استخر ذخیره قرار داشت.

۷۷٫ تا تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۵ میلادی، آژانس تائید نمود که یک صفحه سوخت (مانند آنچه در گزارشات قبلی مدیرکل اشاره شده) شامل ترکیبی از U3O8 (تا ۲۰ درصد U-235 غنی شده) و آلومینیم، در تاسیسات مولیبدن، ید و زینون ( MIX ) وجود داشت که از کارخانه ساخت صفحات سوخت ( FPFP ) منتقل شده و برای فعالیتهای تحقیق و توسعه با هدف بهینه سازی تولید ایزوتوپ های مولیبدن ۹۹، زنون ۱۳۳ و ید ۱۳۲ ( ۹۹MO 133Xe و ۱۳۲I مورد استفاده قرار گرفته است.

۷۸٫ در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۵ میلادی ، آژانس یک مورد بازرسی و یک مورد راستی آزمایی اطلاعات طراحی (DIV) در نیروگاه برق اتمی بوشهر انجام داد که در آن زمان رآکتور برای سوختگیری مجدد خاموش بود.

L. خلاصه:
۷۹ . درحالی که آژانس به فعالیت های راستی آزمایی در خصوص عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در تاسیسات هسته ای و مکان های خارج از تاسیسات هسته ای اعلام شده از سوی ایران که تحت موافقنامه پادمان هستند، ادامه می دهد، آژانس در وضعیتی قرار ندارد که اطمینان موثقی درباره فقدان فعالیت ها و مواد هسته ای اعلام نشده در ایران ارائه دهد و بنا بر این نمی تواند نتیجه گیری نماید که تمامی مواد هسته ای در ایران در فعالیت های صلح آمیز هستند.

۸۰٫ مدیر کل در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی با جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور، جناب آقای صالحی معاون رئیس جمهور و جناب آقای ظریف وزیر امور خارجه درخصوص اجرای نقشه راه دیدار و گفت وگو نمود. آنان همچنین درخصوص موضوعات مربوط به اجرای تعهدات هسته ای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از سوی ایران تبادل نظر کردند.

۸۱٫ در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی مدیرکل و معاون وی در امور پادمان از مکان خاص موردنظر آژانس در سایت پارچین بازدید کردند. نمونه برداری محیطی طی روزهای منتهی به این بازدید صورت گرفت.

۸۲٫ فعالیت های مقرر در نقشه راه برای دوره منتهی به ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ میلادی طبق برنامه تکمیل شده اند. مدیرکل تا تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ ارزیابی نهایی درخصوص حل و فصل این موضوعات همچنانکه در ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ آمده است (GOV/2011/65)، جهت اقدام شورای حکام را ارائه خواهد نمود.

۸۳٫ ایران به اطلاع آژانس رساند که از روز اجرای برجام، بطور موقت پروتکل الحاقی را در مورد موافقت نامه پادمان خود اعمال خواهد نمود و کد اصلاحی ۳٫۱ را کاملا اجرا خواهد کرد.

۸۴٫ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ میلادی، روز تصویب برجام فرا رسید.

۸۵٫ آژانس فعالیتهای مقدماتی مربوط به راستی آزمایی و نظارت بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران درچارچوب برجام، شامل راستی آزمائی و نظارت بر اقداماتی که ایران در جهت اجرای آن تعهدات اتخاذ نموده، را آغاز کرده است.

۸۶٫ آژانس به فعالیت نظارت و راستی آزمایی در ارتباط با اقدامات مرتبط هسته ای مندرج در برنامه اقدام مشترک ادامه داده است.

۸۷٫ مدیرکل به گزارش دهی به طور مقتضی ادامه خواهد داد.