به گزارش سوکا ، احمدرضا عابدزاده صاحب کمربند مشکی رشته رزمی تکواندو شد. این عنوان را باشگاه پاس به صورت افتخاری به وی اعطا کرده است.او با انتشار این عکس در صفحه اجتماعی اش از دریافت این کمربند ابراز خوشحالی کرد.