شایلو دختر آنجلینا جولی از گذشته تا امروز

شایلو دختر آنجلینا جولی از گذشته تا امروز 

آنجلینا جولی و برد پیت در آغاز زندگی بسیار خوبی را با هم آغاز کردند و فرزند آن ها بنام شایلو نیز تلفیقی از جذابیت هر دو بازیگر بود. شایلو نوول جولی-پیت اولین دختر آنجلینا جولی و برد پیت است که در ۲۷ام ماه مه سال ۲۰۰۶ در شهر سواکوپموند کشور نامیبیا به دنیا آمد. تولد شایلو جولی-پیت سروصدای زیادی در هالیوود به راه انداخت

 

و اولین عکس او پس از تولد در جلد مجله پرتیراژ امریکایی به نام People به چاپ رسید که باعث شد او به عنوان کوچکترین دختر پشت جلد مجله در دنیا تبدیل شود.حق کپی رایت این عکس در مجله حدود ۴٫۱ میلیون دلار بود، که والدین او آنجلینا جولی و برد پیت این مبلغ را به خیریه هدیه کردند.

 

تصاویر زیر عکس هایی از شایلو از کودکی او در سال ۲۰۰۸ تا نوجوانی او در سال جاری ۲۰۱۶ است:

شایلو دختر آنجلینا جولی از گذشته تا امروزشایلو نوول جولی-پیت در سال ۲۰۰۸

شایلو دختر آنجلینا جولی از گذشته تا امروزشایلو در سال ۲۰۰۹

شایلو دختر آنجلینا جولی از گذشته تا امروزشایلو در سال ۲۰۱۰

شایلو دختر آنجلینا جولی از گذشته تا امروزدختر آنجلینا جولی و برد پیت در سال ۲۰۱۱

شایلو دختر آنجلینا جولی از گذشته تا امروزاولین دختر آنجلینا جولی و برد پیت در سال ۲۰۱۲

شایلو دختر آنجلینا جولی از گذشته تا امروزشایلو در سال ۲۰۱۳

شایلو دختر آنجلینا جولی از گذشته تا امروزشایلو و مادرش آنجلینا جولی در سال ۲۰۱۵

شایلو دختر آنجلینا جولی از گذشته تا امروزشایلو (نفر اول از چپ) در کنار مادر و خواهر و برادرهای دیگرش