به گزارش سوکا از روابط عمومی صداوسیما متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر عبدالکریم خیامی

نظـر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی در رسانه ملی، به موجب این حکم به سمت «رئیس مرکز طرح و برنامه سیما» منصوب می شوید.

با توجه به ساختار جدید مرکز که بیانگر ارتقاء جایگاه طرح و برنامه، نظارت محتوایی برنامه ها و پژوهش های بنیادین و کاربردی در سیما می باشد، مأموریت جنابعالی ساماندهی، هماهنگی و تقویت امور طرح و برنامه، ارزیابی و نظارت برنامه های حوزه سیما و انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی مرتبط با مأموریت سیما به منظور تحقق سیاست ها و اهداف رسانه ملی در مهندسی و مدیریت پیام می باشد.

اهم وظایف کلی شما بدین شرح است:

۱٫ پیگیری برای تدوین نهایی ساختار مرکز
۲٫ تدوین سیاست های محتوایی برنامه های سیما بر اساس راهبردهای رسانه و سیاست های کلان سازمان
۳٫ تبیین اهداف و اولویت های برنامه ای هر یک از شبکه ها و مراکز برنامه ساز سیما و تفکیک نقش آن ها با توجه به مأموریت های تعریف شده.
۴٫ ابلاغ سیاست ها، اصول و ضوابط تولید و پخش معاونت سیما به شبکه ها و مراکز برنامه ساز سیما
۵٫ تهیه و تدوین شاخص های قابل اندازه گیری تولید به تفکیک طبقه و ساختار
۶٫ تعامل با معاونت برنامه ریزی و منابع مالی سازمان در زمینه تهیه و تدوین راهبردها و سیاست های برنامه ای
۷٫ تطبیق و بررسی تخصصی طرح های غیرنمایشی حوزه سیما و صدور مجوز تولید
۸٫ ارزیابی مستمر و منظم برنامه های سیما و ارائه نتایج آن به معاونت و شبکه های مربوطه
۹٫ نیازسنجی پژوهش ها از نظر محتوا، ساختار، طبقه و هدف با همکاری شبکه ها و مراکز سیما
۱۰٫ سفارش پژوهش و مطالعات مورد نیاز سیما به مرکز پژوهش و سنجش افکار و سایر مراجع سازمانی
۱۱٫ هماهنگی و تعامل روشمند با مدیریت های طرح و برنامه شبکه ها و مراکز برنامه ساز

بر خود فرض میدانم از زحمات گرانقدر جناب آقای دکتر محمدمهدی قاسمی برای ساماندهی آن اداره کل در ساختار جدید، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. توفیق روزافزون شما را از خداوند بزرگ خواستارم.

مرتضی میرباقری – معاون رئیس سازمان در امور سیما