به گزارش سوکا ،وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر تجارت خارجی کوبا دیدار و گفتگو کرد که در این دیدار پسر فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا نیز حضور داشت.

پسر فیدل کاسترو دارای مدرک دکتری فیزیک و مسئول انرژی اتمی و ارگانهای تابعه در کوبا است.

پسر فیدل کاسترو نفر دوم از سمت چپ در کنار وزیر تجارت خارجی کوبا و محمد جواد ظریف.