به گزارش سوکا ، در حالی که دقایقی پیش کرکری شدیدی بین هواداران دو تیم شکل گرفته بود و گسترشی‌ها هواداران پرسپولیس را تهدید کرده بودند که در صورت شعار دادند با برخورد آنها مواجه خواهند شد در ادامه با تغییر جایی که هواداران پرسپولیس ایجاد کرده بودند، با حمله آنها مواجه شدند.

حدود ۵۰۰ هوادار گسترش با طی مسافت ۱۰۰ متری بین جایگاه خود و جایی که پرسپولیسی‌ها نشسته بودند، به سمت پرسپولیسی‌ها هجوم آورده و خواهان انتقال آنها به بخشی که برای آنها از ابتدا در نظر گرفته شده بود شدند. این مداخله که به نظر می‌رسید در ادامه اتفاقات تلخی را رقم بزند، در شرایط فعلی با ورود نیروی انتظامی آرام شده است اما نزدیکی بین طرفداران دو تیم احتمال هر برخوردی را در جریان بازی می‌دهد.

طرفداران گسترش اما شاکی از این مساله بار دیگر به سمت هواداران پرسپولیس هجوم آورده و با شکست گارد پلیس به درگیری فیزیکی با پرسپولیسی ها پرداختند.

منبع : ورزش ۳