+

نکته جالب، همزمانی تولد این بازیکن بزرگ و سابق تیم های بارسلونا و آ.ث.میلان با روز شروع فیلم برداری کارش در این فیلم بود که با سوپرایزِ جشن تولدش توسط عوامل فیلم مواجه گشت.

       +

ریوالدو ضمن تشکر و شادمانی از این توجه گفت که این دومین بار است که توسط ایرانیان سوپرایز می‌شود؛ بار اول در مواجهه با تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی که انتظار استقبال صدهزارنفری تماشاگران را نداشته و بسیار تحت تأثیر جو استادیوم بوده و بار دوم امروز که فکر نمی کرده یک گروه سینمایی و فرهنگی ایرانی از روز تولدش خبردار باشند و آن را جشن بگیرند. (تسنیم به نقل از بجنا)