کلیه کسانی که برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرده‌اند به جز آنان که ذیلاً ذکر می شود باید در آزمون علمی شرکت کنند.

۱٫ اعضای فعلی مجلس خبرگان رهبری.

۲٫ کسانی که در گذشته در آزمون خبرگان که از طرف شورای نگهبان برگزار شده شرکت کرده و از نظر علمی تأیید شده اند.

۳٫ کسانی که در آزمون ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ شرکت کرده‌اند اعم از آنان که تأیید شده‌اند یا خیر.

ضمناً کسانی که فاقد تحصیلات حوزوی بوده و ثبت نام کرده‌اند نمی‌توانند در آزمون شرکت کنند.

این آزمون ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۱۵ دی ماه در دبیرخانه مجلس خبرگان واقع در میدان رسالت شهر قم برگزار خواهد شد.