به گزارش سوکا و به نقل از باشگاه خبرنگاران، شهرستان‌های منوجان، فاریاب و کهنوج نخستین شهرهایی بودند که در مرحله جدید تغییر ،مشمول این ماجرا شدند.

بر این اساس صمدانی فرماندار سابق کهنوج جایش را به معاون سیاسی اش یعنی عطاپور داد.

فلاحی فرماندار اسبق منوجان نیز از مسئولیت اجرایی این شهرستان کنار رفت و جایش را به معاونش یعنی صادقی داد.

فاریاب دیگر شهر جنوبی استان کرمان نیز نیک نفس بعنوان فرماندار جدید جانشین امیری شد.