عضو مذاکره کننده ارشد تیم هسته ای کشورمان گفت با انجام مذاکرات ژنو با آمریکا و اتحادیه اروپایی در خصوص آخرین مباحث لغو تحریم ها، به ایستگاه آخر مذاکرات در وین رسیده ایم.

حمید بعیدی نژاد گفته است امیدواریم امروز آخرین مباحث باقیمانده هسته ای میان ایران و اعضای پنج بعلاوه یک پایان یابد و آماده تنظیم نحوه اعلام روز اجرایی شدن برجام شویم.

مدیرکل سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امورخارجه در صفحه اینستاگرام خود خاطرنشان کرده است: اینجا در وین آخرین ایستگاه مسیر طولانی مذاکرات ماست که با عبور از آن به روز اجرای برجام می رسیم.