اگرچه این افزایش نگران کننده است اما بیماری‌های مقاربتی تنها بیماری‌هایی نیستند که روند رو به افزایش دارند.

به گزارش سامانه، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا اعلام کرده است در دهه گذشته بیماری‌های زیر روند رو به افزایشی را شاهد بوده‌اند. این آمارها در ۵ سال گذشته جمع آوری شده‌اند:

بوتولیسم نوزادان (افزایش در ۵ سال گذشته، ۵۸٫۸۰ درصد)، چاقی (۱۷٫۱۰ درصد)، اوتیسم (۶۳٫۳۰ درصد)، کلامیدیا (۵۸٫۸۰ درصد)، سوزاک (۱۷٫۸۰ درصد)، سفلیس (۱۵۱٫۲۰ درصد)، باکتری‌ای کولای (۴۷۲ درصد)، طاعون (۷۰۰ درصد)، سرطان پوست (۱۸٫۳۰ درصد)، سرطان کبد (۴۷٫۱۰ درصد)، سرطان کلیه (۱۸٫۶۰ درصد)، سیاه سرفه (۱۴۵٫۸۰ درصد)، تب دانگ (۱۰۱٫۸۰ درصد).