به گزارش سوکا ، بانوان سابریست ایرانی با ترکیب پریما برزگر، کیانا باقرزاده، نجمه سازنچیان و فائزه رفیعی در سکوت کامل خبری به رقابت های جام جهانی فرانسه اعزام شدند.

در پایان رقابت‌ها پریماه برزگر با رنکینگ ۱۳۰ بهترین عملکرد را داشت و کیانا باقرزاده، رنکینگ ۱۳۳، نجمه سازنچیان و فائزه رفیعی، رنکینگ ۱۴۲ را به دست آوردند.

این اعزام بعد از مدت‌ها در بخش بانوان صورت گرفت اما مشخص نیست فدراسیون به چه دلیل هیچ خبری مبنی بر اعزام این تیم به فرانسه نداد.