به گزارش سوکا، پیرحسین کولیوند در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به خدمات بهداشت محیط در ۲۴ ساعت گذشته اظهار داشت: کل بازرسی انجام شده ۱۱ هزار و ۷۳۹ مورد صورت پذیرفت که بازرسی بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی حساس با اولویت کنترل بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی ۹ هزار ۲۱ مورد انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین بازرسی بهداشت محیطی اماکن عمومی حساس با اولویت بهداشت فردی و تجهیزات از جمله آرایشگاه‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی به تعداد یک هزار و ۹۹۰ مورد و بازرسی بهداشت محیط از اماکن بین راهی با اولویت کنترل بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی به تعداد ۲۴۸ مورد صورت پذیرفته است.

کولیوند به ۳۹۹ مورد بازرسی بهداشت محیط از سامانه‌های آبرسانی و ۸۱ مورد بازرسی بهداشت محیط با اولویت کنترل دخانیات از مراکز عرضه قلیان اشاره کرد و گفت: در این زمینه ۱۱ هزار و ۳۴۵ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی کشف و معدوم شد و ۲۲۴ مورد به مراکز و اماکن مختلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در طرح سلامت نوروزی به ۵ هزار و ۴۱۲ مورد کلرسنجی آب آشامیدنی اشاره کرد و افزود: همچنین ۳۷ مورد مراکز و اماکن مختلف در این ایام تعطیل شدند.

کولیوند همچنین به سه هزار و ۵۷۴ مورد نمونه برداری میکروبی آب و دو هزار و ۱۵۲ مورد نمونه برداری مواد غذیی در این ایام اشاره کرد.