به گزارش سوکا و به نقل از مهر، در جلسه علنی امروز امجلس سوال ملی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده کرمان در مجلس از وزیر امور خارجه درباره بی‌تحرکی دستگاه دیپلماسی در حوزه دیپلماسی اقتصادی مطرح شد.

پورابراهیمی در سوال خود با بیان اینکه امروز ساختار وزارت خارجه مبتنی بر رویکرد امنیتی و سیاسی شکل گرفته، گفت: این سوال وجود دارد که وزارت خارجه در این شرایط جنگ اقتصادی چه کار می کند؟

وی افزود: وقتی از برخی سفرا درباره میزان صادرات و واردات کشور سوال می کنیم، اصلا اطلاعی ندارند؛ سفرای ما همه چیز را بلدند غیر از اقتصاد! این زیبنده نظام ما نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه گفت: با وجود این مساله، غیر از برگزاری چند همایش، اثری از پیگیری این سیاست ها در وزارت خارجه نمی بینیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: ما بابت آنچه در حوزه اقتصادی در وزارت خارجه می گذرد نگرانیم؛ برخی سفرا می گویند این حوزه برای ما تعریف نشده است، چه کسی باید این را برای سفرا تعریف کند؟

پورابراهیمی در ادامه با اشاره به تلاش آمریکا در حوزه دیپلماسی اقتصادی اظهار داشت: در آمریکا که دشمن ماست در حوزه دیپلماسی اقتصادی کار تخصصی می کنند و تشکیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم نتیجه این دیپلماسی آمریکایی‌ها بوده است.

وی با انتقاد از عدم نقش آفرینی وزارت خارجه در این حوزه و عدم اطلاع رسانی از فعالیت های اقتصادی کشور در دنیا توسط این وزارتخانه گفت: امروز اولویت وزارت امور خارجه حوزه هسته‌ای است؛ در آنجا برای رفع تحریم های اقتصادی مذاکره کردیم بنابراین امروز باید تحولات اقتصادی در واقعیت حاکم باشد.

پس از توضیحات ظریف، نماینده مردم کرمان گفت: اگر آقای ظریف تعهد می دهد که برنامه سه ماه دیپلماسی اقتصادی را ارائه دهد قانع می شوم.

علی مطهری نایب رئیس مجلس هم که اداره جلسه را بر عهده داشت عنوان کرد: آقای ظریف قول داده این مسائل را پیگیری کند و موافقت می کند گزارش را به مجلس ارائه دهد.

به این ترتیب پورابراهیمی از پاسخ های ظریف قانع شد.