سید محمد راشدی افزود : در همه مسیرها به جز محور ریلی تهران – بندرعباس و تهران – شیراز
(در هفته ابتدایی سفرهای نوروزی) بلیت داریم.

وی گفت: در ۱۲ مسیر از جمله محورهای تهران -مشهد ، تهران- تبریز، تهران-شیراز، تهران-یزد، تهران- کرمان ، تهران-زاهدان، تهران-بندرعباس ، شیراز-مشهد ، اصفهان-بندرعباس، یزد-مشهد ، کرمان-مشهد ، بندرعباس-مشهد و بالعکس امکان حمل خودرو وجود دارد.

معاون مسافری راه آهن با تاکید بر اینکه صدور بلیت بر اساس شماره کد ملی است، افزود: به سامانه ثبت احوال متصل هستیم و هر فردی با کد ملی می تواند بلیت خریداری کند و مسافران حتما کارت ملی ، همراه داشته باشند.

پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی؛ افزایش قیمت ندارد

راشدی با بیان اینکه هیچ گونه افزایش قیمتی در پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی نخواهیم داشت، افزود: امسال سهمیه فروش اینترنتی بلیت ۵۰ درصد است و ۵۰ درصد دیگر را برای فروش بلیت دفاتر مسافری در نظر گرفته ایم.

معاون مسافری شرکت راه آهن گفت: شماره تلفن ۵۱۴۹ آماده پاسخگویی به شکایات و اطلاع رسانی قطارهاست.

وی افزود: همچنین به منظور رعایت حقوق شهروندان، ساعت ورود قطار به مقصد بر روی بلیت درج می شود و جدولی دارد که بر حسب ساعت تاخیر از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ بلیت به مسافران بازگردانده می شود.

برگشت کل مبلغ بلیت در صورت ۸ ساعت تاخیر

راشدی اظهارداشت: برای نمونه اگر قطارهای تهران- مشهد سه ساعت تاخیر داشته باشد، ۵۰ درصد از وجه بلیت برگشت داده می شود و اگر به ۸ ساعت رسید ، ۱۰۰ درصد پول به مسافر بازمی گردد.

معاون مسافری شرکت راه آهن با اشاره فروش بلیت قطارهای بین المللی، افزود: پیش فروش بلیت مسیرهای تهران- آنکارا و تبریز- وان از ۸ بهمن آغاز شده است.(واحد مرکزی خبر)