افشای عکس های جوانی این مربی آلمانی بخشی از سرگرمی رسانه های انگلیسی شده است. دیلی میل با انتشار این عکس از جوانی یورگن کلوپ او را به نوعی دست انداخته است. هر چه باشد کلوپ هم اکنون به عنوان یکی از خوش تیپ ترین و خوش چهره ترین مربیان فوتبال دنیا شناخته می شود!

کلوپ، نفر اول از سمت چپ: