نورالهی در گفتگو با روزنامه سوکا گفت اعتراض به رأی داور در کاراته یک توهین بزرگ تلقی میشود لذا در این مورد حرفی ندارم فیلم این مسابقه را باید دید!

او که جایزه دواران این مسابقات را به عنوان تکتیکی ترین مبارز زن ( فایتر) از آنِ خود کرده است ادامه داد اما مهم ترین هدیه من در این مسابقات وقتی بود که در سالن پر از جمعیت پشت بندگومسئولین مسابقات از حجاب إسلامی من تقدیر کردند.

من پیش از مسابقات با روزنامه سوکا اعلام کرده بودم اگر مدال کسب کنم آنرا به خانواده شهدا تقدیم خواهم کرد.

و مجدداً تأکید میکنم این مدال را به خانواده شهدای مدافع حرم و شهدای رسانه تقدیم می کنم.

من به عنوان یک دانشجوی مدیریت رسانه با افتخار این هدیه ناقابل را به این خانواده ها که ارزشمندترین اعضای خانواده شان را در راه خدا از دست داده اند تقدیم می کنم.

در این مسابقات تیم های کاراته ترکیه، عراق، سوریه، رومانی، آذربایجان ، روسیه ، تونس، قزاقستان و أوزبکستان شرکت داشتند .

در حاشیه این مسابقات حضور دو سبک از کاراته کیوکوشین نزدیک بود بخشی از بانوان کاراته کار کشورمان را در وزن کشی و حضور در مسابقات محروم کند که با دستور مستقیم وزیر ورزش مسئولین فدراسیون کاراته با تسامح از ناهماهنگی مسئولین سبک های مختلف، مشکل باطرفی شد.

بنا به گزارش خبرنگار روزنامه سوکا این اقدام وزیر ورزش که در روزهای تعطیلی جمعه و شنبه اتفاق افتاد با قدردانی کاراته کاران کشورمان مواجه شد.