به گزارش سوکا ، گفته می شود که برای سفر تیم ملی فوتبال ایران به کره جنوبی برای همه اعضای تیم ملی بلیت فرست کلاس گرفته شد به جز دن گاسپار! این موضوع عصبانیت شدید او و اعتراضش را به همراه داشت تا با این بهانه خوب و اینکه رفتار خوبی در جریان سفر نداشته اخراجش کنند!