بچه هایی که شاید الان از سنی که خودش عمر کرد بزرگ تر بودن… ولی الان یه عکسه روی دیوار میدون چیذر.

مثل هزاران عکس دیگه ای که مثل خودش سر کوچه ها و توی میدون ها خیره موندن به خیابون و مردم از صبح تا شب بدون این که ببیننشون از جلوش رد میشن… کاش جنگ نبود.

کاش جلال الان کنار زن و بچه اش بود. کاش پدر و مادرش الان دلشون تنگش نبود… کاش هیچ وقت نبودن آدمایی که جنگ رو دوست دارن.