به گزارش سوکا ، عنوان بیستمی رقابت های جهانی برای سارا خادم الشریعه که نابغه شطرنج ایران معرفی می شود قابل پذیرش نیست و باید بابت این ناکامی توضیح بدهد. در اینکه نسبت به ناکامی او انتقادات زیادی وارد است شکی نیست اما نکته مهم نحوه انتقاد کردن برخی از رسانه ای ها از این دختر موفق عرصه شطرنج است.

خادم الشریعه به تازگی ازدواج کرده و در رقابت های جهانی ایتالیا همسرش نیز او را همراهی می کرد. حالا بر اساس چند عکس خیلی معمولی که سارا در اینستاگرام خود گذاشته به این متهم می شود که به جای تمرکز بر روی رقابت های جهانی به همراه همسرش در ایتالیا فقط خوشگذرانی کرده است. در این رابطه نکاتی وجود دارد. نخست اینکه چند عکس خیلی معمولی نمی توان این دختر پرافتخار شطرنج را به خوشگذرانی در حین رقابت های جهانی متهم کرد.

ارتباط دادن چند عکس به خوشگذرانی و پس از آن ارتباط دادن این دو به ناکامی در رقابت های جهانی تحلیلی بسیار غیر منطقی و حتی غرض ورزانه است. عکس هایی که از آن به عنوان خوشگذرانی خادم الشریعه نام برده می شود تنها عکسی معمولی و دو نفره است.

نکته بسیار مهم دیگر این است که با چه جراتی عکس های خصوصی سارا خادم الشریعه در کنار همسرش دلیل ناکامی وی در رقابت های جهانی عنوان می شود؟ دخالت در زندگی خصوصی دیگران کاری بسیار ناپسند و غیر قابل قبول است، به خصوص اینکه این زندگی خصوصی به مسائل دیگری هم ارتباط داده شود.

متاسفانه برخی تفاوت «زیر سوال بردن» با «انتقاد» را نمی دانند. سارا در حالی به خوشگذرانی و کم کاری متهم می شود که در سال های اخیر یکی از پرافتخارترین و اصلا یکی از موفق ترین ورزشکاران زن ایرانی در رقابت های بین المللی بوده است.