به گزارش سوکا، سارقان، با دستبرد به یک خانه در منطقه قیطریه، همه اطلاعات تاریخی یکی از مشهورترین کارشناسان فوتبال ایران را به سرقت بردند.

حمیدرضا صدر کارشناس فوتبال است که اطلاعات فوتبال ایران را از سال ۱۳۱۰ آرشیوبندی کرده بود اما اکنون با تاسف می گوید که کل این گنجینه در یک شب به سرقت رفته است.

سارقان طلا و پول و وسایل با ارزش داخل خانه را به سرقت بردند اما از همه مهمتر، ٣ لپ‌تاپ و چند‌ هارد بود که از خانه‌ صدر به سرقت بردند.

او که به کلانتری شکایت کرده است همچنان پیگیر باز پس گیری اطلاعات فوتبالی اش است.