گلچین جدیدترین اس ام اس های ناب دی ماه

گلچین جدیدترین اس ام اس های ناب دی ماه 

احتیاجی به تسبیح نیست
دستانت را که به من بدهی
با انگشتانت ذکر دوست داشتن می دهم .
.
.
.
خدا کسی است که باید به دیدنش برویم
خدا کسی که از آن «سخت می‌هراسی» نیست
فقط به فکر خودت باش، ای دل عاشق
که خودشناسی تو جز خدا شناسی نیست.
.
.
.
امروز برایت اینگونه دعاکردم ! خدایا
بجز خودت به دیگری واگذارش نکن ! تویی پروردگار او
پس قرارده بی نیازی درنفسش ! یقین دردلش
اخلاص درکردارش ! روشنی دردیده اش! بصیرت درقلبش
و روزى پر برکت در زندگیش
آمین.
.
.
.
گاهی مجبوری برای راحت کردن خیال دیگران
خود را خوشحال نشان بدهی
ولی چه حیف که درونت!
.
.
.
زندگی رویش یک حادثه نیست
زندگی رهگذر تجربه هاست
تکه ابری ست به پهنای غروب
آسمانی ست به زیبایی مه
زندگانی چون گل نسترن است
باید از چشمه ی جان آبش داد
زندگی مال ماست
خوب و بد بودن آن
عملی از من و ماست.
.
.
.
خداوند همیشه در کنار ما هست برای روزهایی که نمی توان به تنهایی قدم برداشت
.
.
خدا گفت: زمین سرد است
چه کسی میتواند زمین را گرم کند؟
زن گفت: من میتوانم، خدا شعله به او داد
زن شعله را در قلبش گذاشت، قلبش آتش گرفت
خداوند لبخند زد، زن پر از نور شد، زن زیبا شد
خدا گفت: زن شعله را خرج کن!
زن عاشق شد، زن مادر شد، زن مهر شد، زن ماه شد.
.
.
فراغت را
با رفاقت با خدا
باید پر کرد.
.
.
.
چقدر باید بگذرد!
تا من در مرور خاطراتم
وقتی از کنار تو رد میشوم،
تنم نلرزد
بغضم نگیرد

ساقه شکستن؛ قانون طوفان است
تو نسیم باش و نوازش کن!
.
اس ام اس های زیبا
.
دوستت دارم«
این پر رمزترین کلام است
تنها کلامی که شایسته ی تعبیر تو در طول قرن هاست؛
کلامی که وقتی به درستی بیان می شود،
تمام هدف و لطافتش را هدیه می کند
و این جمله ای ست که هرگز آن را به زبان گذشته نخواهم نوشت.
.
.
.
میسوزم و همه اش تقصیر توست آن همه فکر عاشقانه
هیزم شدند برای آتش سوختنم!
.
.
.
تو به احساساتت بیاموز نفس نکشد
هوای دل ها آلوده است
اینجا فاصله یک عشق با عشق بعدی یک نخ سیگار است.
.
.
.
من اگر عاشقانه می نویسم
نه عاشقم ، نه معشوق کسی
فقط می نویسم تا عشق یاد قلبم بماند
در این ژرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها
فقط تمرین آدم بودن میکنم.
.
.
.
.
.
.
.