قلقلی درباره شبکه‌ای تخصصی برای کودک اظهار کرد: امیدوارم با راه‌اندازی این شبکه هنرمندانی که سال‌هاست در عرصه کودک زحمت کشیده‌اند، بیکار نمانند و شرایط به گونه‌ای فراهم شود که همه بتوانند در این شبکه کار کنند.

وی تصریح کرد: امیدوارم کار در شبکه کودک به قدری زیاد باشد که هیچ کس نتواند سرش را بخاراند. از طرفی امیدوارم با راه‌اندازی شبکه‌ای با عنوان کودک‌، بچه‌ها برنامه‌های شبکه‌های داخلی خودمان را تماشا کنند.

لاسمی با ذکر این نکته که سه و نیم سال است در عرصه کودک و تلویزیون بیکار است، گفت: وقتی به تلویزیون آمدم فقط من و آقای قناد برنامه‌های کودک را اجرا می‌کردیم.

دوست داشتم با توانایی که در خودم سراغ دارم خودم بتوانم برای بچه‌های نسل جدید هم برنامه اجرا کنم، اما وقتی حمایت نمی‌شوم و از سوی برنامه‌سازان دیده نمی‌شوم، چکار می‌توان کرد؟ من به عنوان یک مجری قدیمی، سه سال و نیم است که بیکار هستم.

علی بخشی‌زاده مدیر شبکه پویا آذرماه امسال اعلام کرد که این شبکه بزودی به شبکه رسمی کودک تلویزیون تبدیل می‌شود و گروه‌های برنامه‌ساز و شخصیت‌های محبوب کودکان به این شبکه می‌آیند. بخشی‌زاده پیش از این مدیریت شبکه دو را عهده‌دار بود. (ایسنا)