به گزارش سوکا ، «قاتل اهلی» به کارگردانی مسعود کیمیایی و تهیه کنندگی منصور لشگری قوچانی است.